Tác giả: Kinh_thuyetkitty

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
206 views
Dung dịch có môi trường trung tính (ph =7)

28/06/2018 Axit (Công thức chung HxOy) là những chất khi hòa tan trong nước có nồng độ pH < 7, Bazo (Kiềm - B(OH)x) là những chất khi hòa tan trong ...

Kinh_thuyetkitty
đăng 2 tuần trước