Tác giả: Lamanh5

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

3 votes
0 answers
214 views
Lỗi không hiện bảng hatch trong cad

Tự nhiên không thấy đường hatch đâu cả, trên cùng bản vẽ nhưng hatch đơn giản thì có còn phức tạp thì “mất tăm”.Đó là trường hợp ...

Lamanh5
đăng 2 tuần trước
6 votes
0 answers
112 views
Lý đó nào dưới đây không phải là sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Bài viết hoặc đoạn này cần nhiều chú thích hoàn chỉnh hơn để có thể kiểm chứng được. Vui lòng giúp cải thiện bài viết bằng cách bổ ...

Lamanh5
đăng 2 tháng trước
8 votes
0 answers
61 views
Nhân vật trong lúc đó, tôi đã chuyển sinh thành slime

転生したらスライムだった件(Tensei Shitara Suraimu Datta Ken) That Time I Got Reincarnated as a Slime: How Monsters Walk Tensei Shitara Slime Datta ...

Lamanh5
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
182 views
Cho hỗn hợp x gồm 2 andehit đồng đẳng

Hay nhất (n_{Ag}=0,3(mol)) Vì(n_{Ag}=0,3>2n_{anđehit}=0,2)nên 1 trong 2 anđehit cần tìm là(HCHO)(anđehit fomic) Vậy anđehit còn lại ...

Lamanh5
đăng 2 tháng trước