Tác giả: Lamdunghcm

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 6 câu hỏi

8 votes
0 answers
105 views
Soạn văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMTục ngữ là một trong những thể loại của văn học dân gian, có chức năng chủ yếu là đúc kết kinh nghiệm sống trên ...

Lamdunghcm
đăng 1 tuần trước
2 votes
0 answers
209 views
Cách thay đổi thời gian nghỉ của máy tính

Bạn thấy thời gian chờ khóa màn hình trong máy tính Windows 10 của bạn quá lâu hoặc quá nhanh. Nó gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng máy ...

5 votes
0 answers
95 views
Khi giá các yếu tố đầu vào của sản xuất tăng sẽ dẫn đến

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào ...

Lamdunghcm
đăng 3 tuần trước
2 votes
0 answers
36 views
Sổ cái danh nghiệp là gì

Sổ cái là một thuật ngữ thông dụng với người làm kế toán bởi vai trò tất yếu của nó đối với Doanh nghiệp. Vậy trong bài viết này, ...

Lamdunghcm
đăng 2 tháng trước
0 votes
0 answers
142 views
Đề bài - bài 19.9 trang 24 sbt hóa học 9

Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó. Đề ...

Lamdunghcm
đăng 3 tháng trước
6 votes
0 answers
130 views
Bài tập trong SBT - câu 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong sbt – trang 17,18 vở bài tập vật lí 8

Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bi khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường AB, BC, CD sau những khoảng thời gian bằng nhau. Trong các câu ...