Tác giả: mitbaokute

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 8 câu hỏi

8 votes
0 answers
163 views
Diện tích hình tròn có bán kính 1 5 cm là

Tính diện tích hình tròn có bán kính r.. Bài 1 trang 100 SGK toán 5 – Diện tích hình tròn Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) r = 5cm; ...

mitbaokute
đăng 2 tuần trước
0 votes
0 answers
186 views
Quy định về hồ sơ vay vốn ngân hàng

Ngân hàng thường xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp khi quyết định cho vay và thường không giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt. Các ...

mitbaokute
đăng 4 tuần trước
0 votes
0 answers
294 views
File tập viết nét cơ bản tiếng trung

Top 8 các nét cơ bản tiếng trung pdf mới nhất 2021. Top 9 các nhà khoa bảng việt nam mới nhất 2021. Top 9 tập viết các nét cơ bản tiếng trung pdf ...

7 votes
0 answers
184 views
Môi trường nào sau đây không chứa điện tích tự do a kim loại B nước biển C nước muỗi D cao su

Môi trường nào sau đây không chứa điện tích tự do?A. Nước biển.B. Nước sông.C. Nước mưa.D. Nước cất. ...

mitbaokute
đăng 1 tháng trước
5 votes
0 answers
133 views
Các di sản được unesco công nhận thuộc duyên hải Nam Trung Bộ

Trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận, nhóm di sản nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ: A. Cố đô Huế, Hạ Long. B. Phố cổ ...

mitbaokute
đăng 1 tháng trước
0 votes
0 answers
82 views
Hướng dẫn số 29 hd btctw

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng ...

mitbaokute
đăng 2 tháng trước
9 votes
0 answers
123 views
Phường hội là tổ chức của ai

Từ khóa liên quan số lượng Câu hỏi ngày hỏi Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau: Phường hội là Tổ chức của ...

mitbaokute
đăng 3 tháng trước
0 votes
0 answers
139 views
Mặt già hơn tuổi phải làm sao

Xương gò má cao, hốc hác có thể là một trong những đặc điểm khiến bạn trông già hơn tuổi thật. Nếu có gương mặt với xương gò má cao ...

mitbaokute
đăng 5 tháng trước