Bài tập tự luyện ankadien vũ khắc ngọc

Các bài tập trong tài liệu "Bài tập tự luyện: Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí" được biên soạn kèm theo bài giảng "Bài tập về phản ứng gồm toàn chất khí" thuộc khóa học LTĐH KIT-1 môn Hóa học do thầy Vũ Khắc Ngọc biên soạn và giảng dạy. Tài liệu gồm có 31 câu hỏi trắc nghiệm.

Ancol - Phenol. Bài Tập Thầy Vũ Khắc Ngọc

Uploaded by

Hoàngg Kimm

100%(2)100% found this document useful (2 votes)

217 views25 pages

Document Information

click to expand document information

Description:

bài tâp

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

  • Share with Email, opens mail client

    Email

Did you find this document useful?

100%100% found this document useful, Mark this document as useful

0%0% found this document not useful, Mark this document as not useful

Is this content inappropriate?

Download now

SaveSave Ancol - Phenol. Bài Tập Thầy Vũ Khắc Ngọc For Later

100%(2)100% found this document useful (2 votes)

217 views25 pages

Ancol - Phenol. Bài Tập Thầy Vũ Khắc Ngọc

Uploaded by

Hoàngg Kimm

Description:

bài tâp

SaveSave Ancol - Phenol. Bài Tập Thầy Vũ Khắc Ngọc For Later

100%100% found this document useful, Mark this document as useful

0%0% found this document not useful, Mark this document as not useful

Embed

Share

Print

Download now

Jump to Page

You are on page 1of 25

Search inside document

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 10 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 23 are not shown in this preview.

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập tự luyện ankadien vũ khắc ngọc

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

  • Share with Email, opens mail client

Quick navigation

  • Home

  • Books

  • Audiobooks

  • Documents

    , active

... khối của hỗn hợp hơi so với H2 là 17,375. Hiệu suất phản ứng oxi hóa của ancol etylic là: A. 70% B. 80% C. 60% D. 50% HẾT Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc ... gồm CO2, CO, N2 và H2. Giữ bình ở 12230C thì áp suất của bình là P atm. Giá trị của P là: Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc http://www.facebook.com/vukhacngoc [email protected] ... tủa. Nồng độ phần trăm của các muối trong dung dịch A lần lượt là: A. 4,45% và 17,05% B. 20,8% và 5,55% C. 2,37% và 31,95% D. 10,4% và 11,1% Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc http://www.facebook.com/vukhacngoc...