Bài tập về hệ phương trình chứa tham số lớp 9

Hệ phương trình bậc nhất chứa tham số

Đây là bài thứ 9 of 25 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán
Ôn thi vào lớp 10 môn Toán
 • Cách rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai Toán 9
 • Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn
 • Đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai
 • Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn
 • Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Phương trình bậc hai Hệ thức Vi-ét
 • Cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng
 • Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn
 • Hệ phương trình bậc nhất chứa tham số
 • Cách chứng minh bất đẳng thức trong đề thi vào 10 môn Toán
 • Biện luận nghiệm của phương trình bậc 2 bằng đồ thị
 • Các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
 • 30 bài tập hình học ôn thi vào 10 môn Toán
 • Dạng bài tìm điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ Ôn thi vào 10
 • Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên
 • 32 bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình cơ bản
 • Các dạng bài tập Đại số ôn thi vào lớp 10
 • Ôn thi vào 10 môn Toán năm học 2020-2021
 • 5 đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2021
 • Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 THPT năm 2021-2022 có lời giải
 • Chuyên đề: Phương trình và hệ phương trình ôn thi vào 10
 • 68 bài tập: giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
 • Một số bài hình ôn thi vào lớp 10 có lời giải
 • Những bài toán hình học mẫu ôn thi HK2 và tuyển sinh vào 10 môn Toán

Cách giải dạng bài tập hệ phương trình bậc nhất chứa tham số. Biện luận nghiệm của hệ phương trình chứa tham số.

Học sinh theo dõi các ví dụ kèm lời giải dưới đây.

Cùng chuyên đề:

<< Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩnCách chứng minh bất đẳng thức trong đề thi vào 10 môn Toán >>

Đại số 9 - Tags: hệ phương trình, hệ phương trình bậc nhất
 • Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn

 • Cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

 • Phương trình bậc hai Hệ thức Vi-ét

 • Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn

 • Đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Cách giải phương trình bậc cao Bồi dưỡng Toán 9