Báo cáo tài chính trường học

BÁO CÁO CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020

Thứ năm - 10/09/2020 22:31
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẠNHĐộc lập- Tự do - Hạnh phúcSố: /BCTCDiễn Hạnh, ngày 07 tháng 9 năm 2020BÁO CÁO CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020Thực hiện công khai các khoản thu chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và thông tư số 362017/TT-BGD &ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạoTrường Mầm non Diễn Hạnh xin báo cáo quyết toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020 như sau:
TTNội dung thực hiệnSố tiềnGhi chúAPHẦN DƯ ĐẦU NĂM 2019-2020282 559 600INgân sách NN cấpIIThu từ phụ huynh học sinh267 848 0001Thu học phí256 875 0002Nguồn vận động tài trợ từ phụ huynh hs: (Theo ủng hộ tự nguyện của PHHS, dựa các văn bản chỉ đạo cấp trên. Được sự thống nhất về chủ trương tại cuộc họp của BTV Đảng ủy, các ban ngành địa phương, Ban đại diện CMHS với nhà trường. Và được phòng Giáo dục Đào tạo Diễn Châu phê duyệt kế hoạch)10 973 0003Thu chi phí tổ chức bán trúIIIThu KPCSSK ban đầu từ BHYT học sinh14 711 600BPHẦN THU4743 997 649INgân sách NN cấp3948 250 200Q Đ số 18/Q Đ - TCKH ngày 05/01/2018; số 15/QĐ-TC.KH ngày 08/01/2019 của Phòng Tài chính kế hoạch Huyện Diễn Châu về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019IIThu từ phụ huynh học sinh787 618 0001Thu học phí: 366,810,000đ, Cấp bù học phí Kỳ I: 9.800.000đ Kỳ II; 5.400.000đ382 010 000Thu theo QĐ 89/2016/QĐ.UBND ngày 29/12/2016 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu học phí công lập trên địa bàn tỉnh2Nguồn vận động tài trợ từ phụ huynh hs: (Theo ủng hộ tự nguyện của PHHS, dựa các văn bản chỉ đạo cấp trên. Được sự thống nhất về chủ trương tại cuộc họp của BTV Đảng ủy, các ban ngành địa phương, Ban đại diện CMHS với nhà trường. Và được phòng Giáo dục Đào tạo Diễn Châu phê duyệt kế hoạch)37 974 000Thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2018-20193Thu chi phí tổ chức bán trú367 634 000Thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và hội phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2019-2020IIIThu KPCSSK ban đầu từ BHYT học sinh8 129 449BHXH Diễn Châu trích từ BHYT học sinh chuyển về làm nguồn KP chăm sóc ban đầu cho học sinh tại trườngBPHẦN CHIIChi từ nguồn ngân sách cấp3948 250 2001Chi trả lương, phụ cấp cho CBGV2916 284 3002Các khoản đóng góp557 350 1003Chi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách64 083 0004Chi thanh toán tiền điện thắp sáng16 268 5005Chi thanh toán tiền mạng inter nét, báo990 0006Chi mua sắm dụng cụ VP, VPP15 355 5007Chi mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi66 887 9008Chi công tác phí tập huấn, CTP khoán21 000 0009Chi thanh toán tiền công bảo vệ và thuê khoán khác43 000 00010Chi nâng cấp, sửa chữa đồ dùng đồ chơi, tài sản trong nhà trường100 824 90011Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn53 206 00012Chi lương GVHĐ trường30 000 00013Chi các khoản khác63 000 000IIChi từ nguồn thu học phí328 526 4001Chi nộp 40% tổng thu học phí vào ngân sách để tham gia trả lương cho CBCCCV181 240 0003Chi các hoạt động chuyên môn , các hoạt động khác147 286 400IIIChi từ nguồn chi phí tổ chức phục vụ bán trú367 634 0001Chi trả công cho nhân viên nấu ăn245 090 0002Chi mua đồ dùng bán trú, đồ dùng vệ sinh122 544 000IVChi từ nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu22 841 0001Chi khám sức khỏe cho học sinh9 756 0002Chi mua phun thuốc, xử lý vệ sinh làm sạch môi trường3 145 0003Chi mua vật tư, công cụ dụng cụ, tài liệu phục vụ công tác y tế trường học9 940 000VChi từ nguồn tài trợ37 979 0001Mua bàn ghế cho trẻ22 500 0002Mua đàn, đồ dùng TT3415 479 000CPHẦN QUYẾT TOÁNTổng thu4743 997 649Tổng chi4705 230 600DPHẦN DƯ CUỐI NĂM 2019-2020321 326 649INgân sách NN cấpIIThu từ phụ huynh học sinh321 326 6001Thu học phí310 358 6002Nguồn vận động tài trợ từ phụ huynh hs: (Theo ủng hộ tự nguyện của PHHS, dựa các văn bản chỉ đạo cấp trên. Được sự thống nhất về chủ trương tại cuộc họp của BTV Đảng ủy, các ban ngành địa phương, Ban đại diện CMHS với nhà trường. Và được phòng Giáo dục Đào tạo Diễn Châu phê duyệt kế hoạch)10 968 0003Thu chi phí tổ chức bán trúIIIThu KPCSSK ban đầu từ BHYT học sinh 49Kế toánHiệu Trưởng( đã ký)( đã ký)Đặng Thị Hương GiangHoàng Thị Sáu

Nguồn tin: TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẠNH