Cách cố định ô trong Excel

Bạn thường nhìn thấy trong Excel các công thức sẽ có ký tự $ được sử dụng rất nhiều. Mục đích của nó dùng để cố định ô hay hàm, Ví dụ bạn muốn nhân toàn bộ bảng tính với ô A1 thôi chả hạn. Bài viết sau sẽ giúp bạn biết cách cố định hàm, ô trong Excel nhé.

>>Cách sắp xếp dữ liệu có điều kiện trong Excel

>>Sử dụng hàm SUMPRODUCT tính tổng nhiều điều kiện hiệu quả trong Excel

>>Cách dùng hàm address - Hàm trả về địa chỉ ô trong Excel

>> Học tin học văn phòngtừ cơ bản đến nâng cao tại Unica.vn

Mục đích:

Để cố định ô hay cả vùng dữ liệu trong bảng tính Excel

Một ô trong Excel có địa chỉ: Tên cột _ thứ tự của dòng

  • Ví dụ A5 là cột A dòng 5

Một vùng dữ liệu gồm: Địa chỉ ô bên trái đầu tiên _ địa chỉ ô bên phải cuối cùng của vùng dữ liệu

  • Ví dụ: A1:D7 tức là vùng dữ liệu bắt đầu từ ô A dòng 1, kết thúc tại ô D dòng 7.

Ý nghĩa:

Khi bạn sao chép công thức tính toán tại ô hay vùng dữ liệu, việc chúng ta cố định ô hay vùng dữ liệu đó sẽ không làm thay đổi vùng dữ liệu trong công thức.

Các kiểu cố định:

Cố định dòng và cố định cột

Ví dụ: $A$1: Cố định dòng 1 cột A. Khi bạn di chuyển công thức đến các vùng hay ô khác để tính toán thì dòng 1 cột A sẽ được cố định và không thay đổi.

Cố định dòng, không cố định cột:

Ví dụ: A$1: Khi copy công thức sang 1 ô khác thì chỉ có giá trị cột thay đổi còn giá trị hàng được cố định.

Cố định cột không cố định dòng:

Ví dụ: $A1 Khi copy công thức sang 1 ô khác thì chỉ có giá trị hàng thay đổi còn giá trị cột được cố định.

Ta xét ví dụ:


Cách cố định hàm trong excel


Bạn có bảng dữ liệu như hình trên, yêu cầu:

Tính thành tiền của các mặt hàng, biết: Giá niêm yết của tất cả các mặt hàng này đều là 230, vì vậy bạn cần cố định cột C dòng 4.
Bạn nhập công thức =PRODUCT(B4,$CD4), khi kéo thả chuột đến các ô bên dưới thì $CD4 vẫn cố định và không bị thay đổi, các giá trị khác như B4, B5,... sẽ thay đổi.
Trên đây chúng ta đã nắm được cách cố định hàm trong Excel rồi. Tham khảo thêm những khoáhọc Excel online nâng caođến từ những chuyên gia hàng đầu Unica trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra khoá học này còn giúp bạn xây dựng kiến thức cơ bản vững chắc để bắt đầuhọc Kế toán onlinengay trên Unica đấy nhé!Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết và chúc thành công!

>> Xemthêm:Cách dùng hàm weekday trong excel kèm ví dụ minh họa


Tags: Excel