Cách dùng millions of

Ngữ pháp trong kỳ thi IELTS: Million hay Millions?

by · 20/07/2019

Ngữ pháp trong IELTS: Million hay Millions? Đây là một trong những lỗi sai về ngữ pháp mà đa số các bạn đều vướng phải. Bài hôm nay sẽ giúp bạn phân biệt khi nào sử dụng Million hay Millions trong IELTS nhé!

  • Đối với Million:

Bạn sử dụng Million khi diển tả một con số cụ thể, hoặc trước Million là một số chính xác. Quy tắc này áp dụng cho cả các từ như hundred, billion, thousand. Khi bạn sử dụng Number+ Million này, nó cho người khác thấy được bạn dang nói đến một số lượng cụ thể là bao nhiêu.

EX: Five million, KHÔNG Five millions. Cũng như vậy, ta có Two billion, Three hundred, Four thousand and sixty-four

*Lưu ý: Khi nói về một con số cụ thể, KHÔNG THÊM S vào Number hay Million.

  • Đối với Millions:

Bạn sử dụng Millions (hay THÊM S vào million, hundred, billion, thousand) khi diễn tả một số lượng chung chung, không rõ ràng. Với Millions, bạn diễn tả một số lượng không rõ ràng cụ thể là bao nhiêu. KHÔNG CÓ NUMBER TRƯỚC MILLIONS.

Các từ Millions(Thousands/Hundreds/Billions) thường được sử dụng khi câu nói mang ý phóng đại, thể hiện những số liệu đại khái với ý nghĩa rất nhiều.

*Ngữ pháp lưu ý: Millions + of + Countable Noun (danh từ đếm được)

EX: He won millions of dollars in the lottery => Không xác định được số tiền anh ta thắng nhưng nó ở mức millions.

**Lưu ý: Millions là số nhiều, không sử dụng a trước millions ( cũng như hundreds, thousands, billions)

EX: I went camping inAustralia and returned with hundreds of mosquito bites =>câu nói phóng đại với ý diển tả rất nhiều.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về luyện thi cũng các khóa học IELTS cấp tốc nhé!