Cách làm bình dự báo thời tiết

Kiểm tra thời tiết trên iPhone

Sử dụng ứng dụng Thời tiết

để kiểm tra thời tiết cho vị trí hiện tại của bạn hoặc ở các địa điểm khác. Bạn có thể xem dự báo sắp tới hàng giờ và 10 ngày, xem thông tin thời tiết nguy hiểm, xem bản đồ thời tiết, nhận thông báo lượng mưa, v.v.

Ghi chú: Thời tiết sử dụng Dịch vụ định vị để nhận dự báo cho vị trí hiện tại của bạn. Để bật Dịch vụ định vị, hãy đi tới Cài đặt

> Quyền riêng tư> Dịch vụ định vị > Thời tiết, sau đó chọn một tùy chọn. Bật Vị trí chính xác để tăng độ chính xác của dự báo tại vị trí hiện tại của bạn.

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: Whats the weather for today? hoặc How windy is it out there? Tìm hiểu cách hỏi Siri.

Kiểm tra dự báo và điều kiện thời tiết

Mở ứng dụng Thời tiết để thực hiện điều bất kỳ sau đây:

 • Kiểm tra điều kiện thời tiết tại địa phương: Bạn có thể xem thông tin chi tiết dành cho vị trí hiện tại của mình khi mở Thời tiết.

  Các cập nhật về điều kiện thời tiết nguy hiểm như bão mùa đông và lũ quét xuất hiện ở đầu màn hình. Chạm để đọc nội dung đầy đủ của cảnh báo của chính phủ (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng). Để tìm hiểu thêm về các nguồn dữ liệu Thời tiết, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple, Tính khả dụng của tính năng và nguồn dữ liệu trong ứng dụng Thời tiết.

 • Xem dự báo hàng giờ: Vuốt màn hình hàng giờ sang trái hoặc phải.

 • Xem dự báo 10 ngày: Xem điều kiện thời tiết, khả năng có mưa, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất cho các ngày sắp tới.

 • Xem chi tiết chất lượng không khí: Xem thông tin chất lượng không khí; chạm vào Xem thêm để xem chi tiết về thông tin sức khỏe và chất gây ô nhiễm (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

  Ghi chú: Thang đo chất lượng không khí xuất hiện phía trên dự báo hàng giờ khi chất lượng không khí đạt tới một mức cụ thể cho vị trí đó. Đối với một số vị trí, thang đo chất lượng không khí luôn xuất hiện phía trên dự báo hàng giờ.

 • Xem bản đồ thời tiết trong khu vực của bạn: Xem bản đồ nhiệt độ, lượng mưa hoặc chất lượng không khí trong khu vực. Chạm vào bản đồ để xem ở chế độ toàn màn hình hoặc để thay đổi chế độ xem bản đồ giữa nhiệt độ, lượng mưa và chất lượng không khí.

 • Xem thêm chi tiết thời tiết: Cuộn xuống để xem chỉ số UV, mặt trời mọc, mặt trời lặn, tốc độ gió, v.v.

 • Kiểm tra thời tiết ở các vị trí khác: Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình hoặc chạm vào

  .

Thêm, xóa và sắp xếp lại các vị trí trong danh sách thời tiết của bạn

 1. Chạm vào

  để xem danh sách thời tiết của bạn.

 2. Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm địa điểm: Nhập tên của thành phố, mã zip hoặc mã sân bay trong trường tìm kiếm, chạm vào vị trí, sau đó chạm vào Thêm.

  • Xóa một vị trí: Vuốt sang trái trên vị trí, sau đó chạm vào

   . Hoặc chạm vào
   ,
   sau đó chạm vào Sửa danh sách.

  • Sắp xếp lại thứ tự các vị trí trong danh sách của bạn: Chạm và giữ vị trí đó, sau đó di chuyển lên hoặc xuống. Hoặc chạm vào

   , sau đó chạm vào Sửa danh sách.

Danh sách vị trí của bạn được cập nhật trên các thiết bị khi bạn đăng nhập bằng cùng một ID Apple.

Xem bản đồ nhiệt độ, lượng mưa và chất lượng không khí toàn màn hình

Mở Thời tiết, sau đó chạm vào bản đồ thời tiết hoặc

để thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Chạm vào

  để thay đổi chế độ hiển thị bản đồ thành nhiệt độ, lượng mưa hoặc chất lượng không khí.

 • Chạm vào màn hình và kéo ngón tay của bạn để di chuyển bản đồ.

 • Chụm/mở trên màn hình để phóng to và thu nhỏ.

  Trong khi đang xem bản đồ lượng mưa, hãy thu nhỏ để xem dự báo lượng mưa 12 giờ; phóng to trở lại để xem dự báo lượng mưa giờ tiếp theo (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

 • Chạm vào

  để xem một vị trí khác trong danh sách thời tiết của bạn.

 • Chạm vào

  để trở về vị trí hiện tại của bạn.

 • Chạm và giữ một vị trí trên bản đồ để thêm vào danh sách thời tiết của bạn, xem điều kiện hiện tại hoặc xem trong Bản đồ.

Chạm vào Xong để trở về điều kiện thời tiết và dự báo.

Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể nhận được thông báo thời tiết khi mưa, tuyết, mưa đá hoặc mưa tuyết sắp bắt đầu hoặc dừng tại vị trí hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể nhận được thông báo lượng mưa cho các vị trí trong danh sách thời tiết (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

Để nhận thông báo, hãy bật Truy cập vị trí trong Cài đặt. Đi tới Cài đặt

> Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Thời tiết, sau đó chạm vào Luôn luôn. Bật Vị trí chính xác để nhận các thông báo chính xác nhất cho vị trí hiện tại của bạn.

Để quản lý thông báo theo vị trí, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở Thời tiết, sau đó chạm vào

  để xem danh sách thời tiết của bạn.

 2. Chạm vào

  , sau đó chạm vào Thông báo.

 3. Chạm để bật hoặc tắt cho từng vị trí (màu lục là bật).

 4. Chạm vào Xong.

Chuyển đổi giữa độ C và độ F

 1. Mở Thời tiết, sau đó chạm vào

  .

 2. Chạm vào

  , sau đó chạm vào độ C hoặc độ F.

Cải thiện ứng dụng Thời tiết

Bạn có thể báo cáo thời tiết tại vị trí của mình nếu không khớp với thông tin được hiển thị trong ứng dụng Thời tiết (không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

 1. Mở Thời tiết, sau đó chạm vào

  .

 2. Chạm vào

  , sau đó chạm vào Báo cáo sự cố.

 3. Chạm vào các tùy chọn mô tả thời tiết tại vị trí của bạn phù hợp nhất.

 4. Chạm vào Gửi.

Thông tin mà bạn chia sẻ với Apple không được liên kết với ID Apple của bạn.

Thêm tiện ích Thời tiết vào Màn hình chính của iPhone

Sử dụng tiện ích Thời tiết để kiểm tra thời tiết nhanh chóng trên Màn hình chính của iPhone.

Ghi chú: Tiện ích Thời tiết cũng khả dụng trên Màn hình chính của iPad.

Hãy xem