Cách thu hoạch các loại quả khô và bảo quản các loại quả thịt

Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt

Bài 32: Các loại quả

Câu 4 trang 107 Sinh học 6: Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?

Trả lời:

Quảng cáo

Có nhiều cách bảo quản và chế biến các loại quả thịt: Rửa sạch cho vào túi nilon để ở nhiệt độ lạnh hoặc phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu...

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách Sinh 6 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6: