Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ dài là

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ sẽ

B.

tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C.

có độ lớn là bằng nhau tại mọi điểm trong ống dây.

D.

tỉ lệ với tiết diện ống dây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có độ lớn là bằng nhau tại mọi điểm trong ống dây.

Trong ống dây là từ trường đều nên có cảm ứng từ bằng nhau tại mọi điểm bên trong ống dây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.