Chất nào sau đây không phải chất béo

<span><span>Tính chất nào sau đây </span><strong>k...

Câu hỏi: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất béo?

A. Nhẹ hơn nước.

B. Dễ tan trong nước.

C. Tan trong dung môi hữu cơ.

D. Là chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ nhận biết) !!