Chinh sua 5 buoc thanh toán trong opencart năm 2024

 • 1. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart BÁO CÁO CUỐI KỲ Đề tài: NGHIÊN CỨU & XÂY DỰNG WEB BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN BẰNG OPENCART Giảng viên hướng dẫn: VÕ ĐỖ THẮNG Người thực hiện: Tất Thiệu Văn Bùi Quốc Triệu Nguyễn Văn Phú
 • 2. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1. Giới thiệu về đề tài. - OpenCart là một mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ PHP, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử mạnh mẽ với khả năng tạo kinh doanh trực tuyến,ngoài tính năng free thì opencart được biết đên với các tinh năng vốn có của 1 opensource, là có thể sửa đổi,dễ hiệu chỉnh, dễ cải tiến theo hướng phát triển của bản thân ngưởi sử dụng
 • 3. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart 1.1 Module Sản Phẩm: - Doanh nghiệp chia thành nhiều danh mục sản phẩm có thể tự thay đổi theo nhu cầu. - Trình bày thông tin, hình ảnh, giá thành của sản phẩm theo dạng e-catalog. - Tích hợp sẵn giỏ mua hàng điện tử phục vụ cho nhu cầu mua sắm trên mạng
 • 4. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart 1.2 Module Youtube: - Cho phép lồng một video vào trang web
 • 5. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart 1.3 Module Tin Tức: - Module cho phép chia nhỏ thành nhiều loại tin khác nhau ví dụ tin trong nước, tin quốc tế, tin tức công nghệ, tin nội bộ...vvv.
 • 6. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart 1.4 Module Quảng Cáo Trực Tuyến: - Cho phép quản lý các banner, logo của các đối tác trên website.
 • 7. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart 1.5 Module hổ trợ: - Cho phép điền thông tin của nhân viện hoặc người quản trị trang web khi khách hàng cần liên hệ hay giúp đỡ
 • 8. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart CHƯƠNG II: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Phần 1: Trên localhost Bước 1: Cài Đặt XAMPP - Cài đặt XAMPP phiên bản version 1.7.3 - Vào trang www.oldapps.com để download bản XAMPP 1.7.3. - Cài đặt Xampp
 • 9. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart -Ấn Install.=>Chờ quá trình cài đặt hoàn thành.
 • 10. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Bật trình duyệt Google Chrome, gõ vào đường dẫn http://localhost:81/ để kiểm tra kết quả.
 • 11. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Chọn ngôn ngữ cho trang web
 • 12. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Giao diện tiếng anh xuất hiện
 • 13. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 2: Tạo Database cho Website localhost 13
 • 14. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Đặt tên cho database là shop
 • 15. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 3: Down bản opentcartvn_version2.3 đổi tên thành tên database rồi copy vào thư mục htdocs đổi tên thành tên database . Bước 4: Cài đặt web trên localhost chọn ngôn ngữ Việt Nam
 • 16. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Nhấp “tiếp tục” và “đồng ý điều kiện”
 • 17. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart
 • 18. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Các bạn điền thông tin vào
 • 19. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Trước khi nhấn vào để xuất hiện trang web bạn hãy xoá hoặc đổi tên thư mục instal trong thư mục Shop
 • 20. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart
 • 21. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Trang webside sẽ xuất hiện
 • 22. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 5: Vào localhost/shop/admin để vào trang quảng trhị của trang web, bạn đăng nhập vào bằng pass khi tạo trang web
 • 23. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 6: Chỉnh sữa thông tin của trang web vào phần hệ thống của trang quản trị
 • 24. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Nhấp vào sửa rồi tuỳ chĩnh các thông tin.
 • 25. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Điều chỉnh những tên và thay đổi thông tin cần thiết
 • 26. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 7: Thêm danh mục tin tức
 • 27. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Tạo danh mục mới trong phần danh mục
 • 28. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Điền thông tin tên danh mục , từ khoá , sau đó lưu lại
 • 29. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 8 Thêm nội dung tin tức - Nhấn vào nội dung >> tin tức >> thêm
 • 30. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sau khi điền thông tin và lưu thì tin tưc sẽ được hiển thị .
 • 31. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 9: Hiển thị tin tức trên trang chủ.
 • 32. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Vào module >> tin tức theo danh mục >> sửa - Các chương trình đào tạo athena , vị trí trang chủ và lưu lại
 • 33. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Tin tức đã được hiển thị trên trang chủ
 • 34. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 10: Tạo danh sách các sản phẩm. - Vào Menu Sản phẩm >> danh mục .
 • 35. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Bấm vào nút "Thêm" để tạo danh mục sản phẩm mới
 • 36. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Các bước thực hiện và lưu.
 • 37. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 11: Tạo sản phẩm.
 • 38. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Điền thông tin sản phẩm
 • 39. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 12: Hiển thị video lên trang chủ Vào Opencart nâng cao >> thư mục tải video và copy 2 thư mục admin va catalog sau đó paste vào đường dẫn c://xampp/htdocs/shop
 • 40. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart -Vào trang quản trị vào modun chọn youtube>> cài đặt
 • 41. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart -Sau đó bạn nhấp sửa > thêm modun.
 • 42. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Lưu ý ở phần điền code bạn phải copy phần sau dấu “=” của đoạn video mà bạn muốn đưa lên.
 • 43. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sau khi hoàn thành điền thông tin vào trang web kiểm tra.
 • 44. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Phần 2: Đưa trang web lên mạng Các bước chuẩn bị: Bạn cần Backup (Export) database của Website trên máy Local. Bạn cần Backup (Nén dạng ZIP) toàn bộ dữ liệu của Website Opencart lại.
 • 45. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 1:Backup (Export) Database. Truy cập vào địa chỉ: "Localhost:81/phpmyadmin/"
 • 46. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Chọn database shop > Export.
 • 47. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Check vào hai mục: Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT Add CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT Cuộn trang và nhấn "Go“ . Lưu lại và đã hoàn thành phần backup
 • 48. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 2: Đăng ký hosting và domain
 • 49. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Điền thông tin cá nhân để đăng kí tài khoản
 • 50. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Vào mail của bạn để kích hoạt tài khoản.
 • 51. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 3:Tạo Database và Upload (Restore) Database.
 • 52. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sau khi hoàn thành đăng ký trang web sẽ xuất hiện và nhấp vào phpMy-Admin
 • 53. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart
 • 54. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Bấm vào thẻ "Import"
 • 55. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sau khi chọn tệp bấm go. - Bạn đã xong phần tạo và import database.
 • 56. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Bước 4: Upload (Restore) Website Opencart Mở fileZilla trong Xampp
 • 57. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Điền đầy đủ thông tin vào - Address: email bạn đăng ký vào hostinger.vn - User: là user mà bạn đăng ký database - Password: mật khẩu bạn đặt lúc đăng ký database Nhấp enter
 • 58. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Upload các thư mục trong thư mục shop
 • 59. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Vào Quản lý file trong hostinger
 • 60. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Edit file config.php
 • 61. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sữa file config theo mẫu sau:
 • 62. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart // DIR define('DIR_APPLICATION', '/home/a8286073/public_html/catalog/'); define('DIR_SYSTEM', '/home/a8286073/public_html/system/'); define('DIR_DATABASE', '/home/a8286073/public_html/system/database/'); define('DIR_LANGUAGE', '/home/a8286073/public_html/catalog/language/'); define('DIR_TEMPLATE', '/home/a8286073/public_html/catalog/view/theme/'); define('DIR_CONFIG', '/home/a8286073/public_html/system/config/'); define('DIR_IMAGE', '/home/a8286073/public_html/image/'); define('DIR_CACHE', '/home/a8286073/public_html/system/cache/'); define('DIR_DOWNLOAD', '/home/a8286073/public_html/download/'); define('DIR_LOGS', '/home/a8286073/public_html/system/logs/');
 • 63. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart • // DB • define('DB_DRIVER', 'mysql'); • define('DB_HOSTNAME', 'mysql11.000webhost.com'); • define('DB_USERNAME', 'a8286073_athena'); • define('DB_PASSWORD', '123abc!'); • define('DB_DATABASE', 'a8286073_athena'); • define('DB_PREFIX', ''); • ?> • Thay thế dòng: • "http://opencart.net16.net" thành đường dẫn của bạn. • " a8286073" thành ID của bạn.
 • 64. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart - Sau khi edit xong thì bạn vào địa chỉ mình đã đăng ký để kiểm tra
 • 65. xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng opencart Cảm ơn mọi người đã theo đõi bài thuyết trình