Có bao nhiêu số tự nhiên mà hai chữ số đều là số chẵn?

Kỳ này. Cho a, b và c là ba số tự nhiên sao cho a x a + b x b + c x c = 2015. Hỏi tổng a + b + c là số chẵn hay số lẻ? Câu trả lời gửi về chuyên mục “Toán học, học mà chơi”, Tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Gọi số cần tìm có dạng \(\overline {ab} ,\;\;a,\;b\) thuộc tập \(\left\{ {0;2;4;6;8} \right\};\,a \ne 0\) .

Vì \(a \ne 0\; \Rightarrow a\) có 4 cách chọn.

\(b\) có 5 cách chọn.

Có: \(4.5 = 20\) số thõa mãn.

Chọn A.

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ?...

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ?. Câu 2 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ?

Có bao nhiêu số tự nhiên mà hai chữ số đều là số chẵn?

Chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số có \(2, 4, 6, 8\); do đó có \(4\) cách chọn. Chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số \(0, 2, 4, 6, 8\); do đó có \(5\) cách chọn. Vậy theo quy tắc nhân, ta có \(4.5 = 20\) số có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn .

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Có bao nhiêu số tự nhiên mà hai chữ số đều là số chẵn?

Đáp án:

Có 20 số có 2 chữ số đều là số chẵn.

Giải thích các bước giải:

Ta gọi số tự nhiên có hai chữ số cần tìm: $\overline{ab}$

Tập hợp chữ số tự nhiên chẵn: $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ có 5 phần tử.

Chữ số $a$ có 4 cách chọn. (a ≠ 0; a ϵ A)

Chữ số $b$ có 5 cách chọn. (b ϵ A)

Vậy số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn có:

$4.5 = 20$ số.