Công ty tín dụng là gì

QUAY VỀ XEM NỘI DUNG LIÊN QUAN TIẾP THEO

Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là gì?

Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Cổ đông lớn của tổ chức tín dụng cổ phần là gì?
  • /
  • Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là gì?
  • /
  • Tổ chức tín dụng nước ngoài là gì?
  • /hoi-dap/1FE46-hd-co-dong-lon-cua-to-chuc-tin-dung-co-phan-la-gi.html

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Công ty liên kết của tổ chức tín dụng làcông ty trong đó tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% vốn cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của tổ chức tín dụng đó.

QUAY VỀ XEM NỘI DUNG LIÊN QUAN TIẾP THEO

Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Chia sẻ