Đặt điện áp xoay chiều u=u0cos(100pit) vào hai đầu đoạn mạch

Đặt điện áp xoay chiều (u = (U_0)cos ( (100pi t - (pi )(2)) ) , ,( V ) ) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện có điện dung (C = ((0,2))(pi ) , ,( (mF) ) ) và điện trở thuần (R = 50 , ,ôm ). Sau thời điểm ban đầu (t = 0) một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì điện tích trên tụ điện bằng 0?


Câu 83539 Vận dụng

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( V \right)\) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện có điện dung \(C = \dfrac{{0,2}}{\pi }\,\,\left( {mF} \right)\) và điện trở thuần \(R = 50\,\,\Omega \). Sau thời điểm ban đầu (t = 0) một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì điện tích trên tụ điện bằng 0?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dung kháng của tụ điện: \({Z_C} = \dfrac{1}{{\omega C}}\)

Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện: \(\tan \varphi = \dfrac{R}{{ - {Z_C}}}\)

Điện tích trên tụ điện: q = C.u

Giải phương trình lượng giác để tìm t.