Dề toán có ma trận học kì 1 lớp 1 năm 2024

  • 1. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 1 ĐỀ KIỂM TRA THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com ĐỀ SỐ 1 Bài 1 (1 điểm) Số? Bài 2 (2 điểm) Tính: 2 + 3 = …. 1 + 2 = … 4 + 3 = …. 1 + 8 = …. 7 + 0 = … 7 + 1 = …. Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: 1 + 3 …. 2 + 1 5 …. 1 + 3 9 … 8 + 1 2 + 2 …. 5 3 …. 1 + 2 2 + 0 … 2 + 1 Bài 4 (2 điểm) Viết các số 1, 5, 9, 8, 3: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………….. Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp: Bài 6 (2 điểm) Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.
  • 2. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 2 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV – TOÁN TA – TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ 10 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ *** ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com ĐỀ SỐ 2 Bài 1 (2 điểm) Cho các số 8, 6, 4, 5, 10, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn………………………………………………………. b) Từ lớn đến bé……………………………………………………… Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 3 … 4 6 … 9 5 …. 2 1 + 2 …. 3 + 2 1 + 3 …. 1 + 4 3 + 0 …. 1 + 2 Bài 3 (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Mẫu: Bài toán: Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  • 3. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 3 Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp để hoàn thành phép tính:
  • 4. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 4 ĐỀ SỐ 3 Bài 1 (1 điểm) Số? Bài 2 (2 điểm) Tính: 2 + 3 = …. 1 + 2 = … 4 + 1 = …. 3 + 0 = … 1 + 3 = …. 1 + 1 = …. Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: 1 + 2 …. 2 + 1 5 …. 1 + 3 4 … 1 + 1 2 + 2 …. 5 3 …. 1 + 2 2 + 0 … 2 + 1 Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………….. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………….. Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp: Bài 6 (2 điểm) Hình vẽ (H1) có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn. Hình H1
  • 5. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 5 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV – TOÁN TA – TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ 10 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ *** ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com Đề số 4 Bài 1 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: 1 …. 5 2 + 3 …. 6 7 …. 1 + 2 4 … 3 8 …. 8 10 …. 10 Bài 2 (2 điểm) Tính: 1 + 4 = …. 1 + 1 = … 2 + 3 = …. 2 + 0 = … 2 + 2 = …. 3 + 2 = …. Bài 3 (2 điểm) Viết các số 5, 1, 6, 3, 10: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn. ………………………………………………….. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. ………………………………………………….. Bài 4 (1 điểm) Số? 1 2 4 10 7 Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
  • 6. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 6 Bài 6 (2 điểm) Số? Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn, có ….hình vuông
  • 7. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 7 Đề số 5 Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………………………….. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. ………………………………………………….. Bài 2 (2 điểm) Tính: 2 + 2 = …. 7 + 3 = …. 4 + 5 = …. 2 + 4 = …. 1 + 1 = …. 2 + 3 = …. Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 2 …. 3 4 … 5 3 …. 1 1 + 0 …. 0 + 1 2 + 1 …. 3 5 + 0 …. 4 Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp: Bài 6 (2 điểm) Số? Hình vẽ bên có ….hình tam giác, có …hình tròn.
  • 8. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 8 ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV – TOÁN TA – TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ 10 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ *** ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com Đề số 6 Bài 1 (2 điểm) Tính: 1 + 3 = …. 3 + 2 = …. 5 + 0 = …. 0 + 4 = …. 1 + 4 = …. 2 + 1 = …. Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 3 …. 5 2 … 1 4 …. 0 1 + 1 …. 2 1 + 2 …. 2 + 2 5 + 0 …. 0 + 5 Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu) Mẫu: Bài toán: Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  • 9. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 9 Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác. Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông. Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật. + Trên hình vẽ có ….bạn nhỏ. + Cầu vồng có ….màu. + Trên hình vẽ có ….cây lớn. + Trên hình vẽ có ….chú bướm. + Trên hình vẽ có ….chú bọ cánh cứng. + Trên hình vẽ có ….chú chuồn chuồn.
  • 10. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 ------- Đăng ký cập nhật đề thi VIOLYMPIC Toán 1 năm 23 – 24 theo vòng // Đề ôn thi TNTV – VIOEDU lớp 1 năm 23 - 24 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều // Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 1 Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi và hỗ trợ giải đáp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) 10 Đề số 7 Bài 1 (2 điểm) Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn…………………………………………………………. b) Từ lớn đến bé. ………………………………………………………. Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm: 2 … 4 6 … 10 8 …. 2 1 + 2 …. 0 2 + 3 …. 1 + 4 3 + 0 …. 1 + 2 Bài 3 (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Mẫu: Bài toán: Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông. + Trên hình vẽ có ….bút chì, ….quyển sách, ….thước kẻ, …..cặp sách, ….cục tẩy.