Điểm chuẩn học bạ đại học Kiến trúc TP HCM 2020

Đại học Kiến trúc TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 vào các ngành đào tạo của nhà trường.

Mức điểm dao động từ 15 đến 25,4 điểm. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Thiết kế đồ họa 25,4 điểm, ngành có điểm thấp nhất là Thiết kế đô thị (chương trình tiên tiến) lấy 15 điểm.

Đại học Kiến trúc TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2020.