Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Cập nhật: 19h 06/07/2024

  • Thời tiết : Đêm nhiều mây
  • Hướng gió : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 07/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
34°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
28°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
70%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
4m/s

Có mây, ngày không mưa

Thứ hai 08/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
34°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
27°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
3m/s

Có mây, không mưa

Thứ ba 09/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
35°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
29°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
2m/s

Ít mây, trời nắng nóng

Thứ tư 10/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
36°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
29°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng

Thứ năm 11/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
36°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
29°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng

Thứ sáu 12/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
36°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
30°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng

Thứ bảy 13/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
36°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
30°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng

Chủ nhật 14/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
35°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
30°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Ít mây, trời nắng nóng

Thứ hai 15/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
34°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
27°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Có mây, không mưa

Thứ ba 16/07/2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
34°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
27°C

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024
°%

Dự báo thời tiết tỉnh thanh hóa 15 ngày tới năm 2024

Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua