giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 2/5 của a = 10

 • Facebook
 • Twitter
 • Tumblr
 • Pinterest
 • WhatsApp
 • Email
Share

Answers ( )

 1. Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu `2/5` của a bằng 8

  Giá trị của a là:

  `8 ×5 : 2 = 20`

  Kiến thức: a của `b = c` thì `b = c : a`

  (Chúc bạn học tốt)

 2. Đáp án: =20

  Giải thích các bước giải:

  gọi X là số cầm tìm

  ta có 2/5 .X=8 > X=8 : (2/5) > X=20