Gửi tiết kiệm hàng tháng ngân hàng nào tốt nhất

So sánh lãi suất ngân hàng - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm- Cập nhật lúc 18:50:27 25/11/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 11/2021? Cùng WebGiá.com xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 18:50:27 25/11/2021

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàngKỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không KHạn01 tháng03 tháng06 tháng09 tháng12 tháng13 tháng18 tháng24 tháng36 tháng
ABBankwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giá
Agribankwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
Bắc Áwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comweb giá
Bảo Việtxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
BIDVweb giáweb giáxem tại webgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giá
CBBankwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giáweb giá
Đông Áxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giá
GPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
Hong Leongwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comweb giá
Indovinawebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Kiên Longweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.com
MSBweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giá
MBweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Nam Á Bankweb giáwebgiá.comweb giáwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.com
NCBweb giáwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
OCBweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
OceanBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comweb giá
PGBankwebgiá.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
PublicBankxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.com
PVcomBankwebgia.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.com
Saigonbankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.comweb giáwebgiá.com
SCBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.com
SeABankwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgiá.com
SHBweb giáwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgiá.comwebgia.com
TPBankwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VIBwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giá
VietCapitalBankwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.com
Vietcombankweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáweb giáxem tại webgia.com
VietinBankwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comwebgiá.com
VPBankwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.com
VRBwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.com
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàngKỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không KHạn01 tháng03 tháng06 tháng09 tháng12 tháng13 tháng18 tháng24 tháng36 tháng
Bắc Áwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
Bảo Việtxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.com
CBBankweb giáwebgia.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
GPBankwebgia.comweb giáweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.comwebgiá.com
Hong Leongwebgia.comwebgia.comwebgiá.comwebgia.comweb giáxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.com
Kiên Longweb giáwebgiá.comweb giáwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
MSBxem tại webgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáwebgia.comweb giáwebgia.comweb giá
Nam Á Bankweb giáwebgia.comwebgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comwebgiá.comwebgia.com
OCBwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comwebgia.com
OceanBankwebgiá.comwebgiá.comwebgia.comwebgiá.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
PVcomBankwebgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.comweb giáxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgiá.com
SCBweb giáweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comweb giáwebgia.com
SHBxem tại webgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.comwebgia.com
TPBankwebgiá.comwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comweb giáwebgia.comwebgiá.com
VIBwebgiá.comwebgiá.comweb giáwebgia.comxem tại webgia.comwebgia.comweb giáwebgia.comwebgia.comwebgiá.com
VietinBankxem tại webgia.comweb giáwebgiá.comweb giáweb giáxem tại webgia.comwebgiá.comxem tại webgia.comxem tại webgia.comwebgia.com
Tổng hợp bởi https://webgia.com/lai-suat/
Lãi suất ngân hàng tháng 11/2021, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất - Web giá
4.1 trên 472 đánh giá