Hướng dẫn cho tệp ads.txt

Quản lý khoảng không quảng cáo

Tiếp theo: Khắc phục sự cố với tệp ads.txt

Người bán kỹ thuật số được ủy quyền hay ads.txt là một sáng kiến của IAB Tech Lab nhằm giúp đảm bảo rằng khoảng không quảng cáo kỹ thuật số của bạn chỉ được bán thông qua những người bán (ví dụ như AdSense) mà bạn đã ủy quyền. Khi tạo tệp ads.txt, bạn có thể kiểm soát chặt chẽ hơn những người được phép bán quảng cáo trên trang web của mình và giúp ngăn chặn hành vi giới thiệu khoảng không quảng cáo giả mạo cho nhà quảng cáo.

Bạn nên sử dụng tệp ads.txt. Tệp này có thể giúp người mua xác định khoảng không quảng cáo giả mạo và giúp bạn nhận được nhiều tiền hơn từ nhà quảng cáo, khoản tiền mà lẽ ra đã có thể rơi vào túi của những kẻ bán khoảng không quảng cáo giả mạo đó.

Khắc phục sự cố tệp ads.txt trong AdSense

Nếu có sự cố với tệp ads.txt trên trang web, bạn sẽ thấy cảnh báo trong tài khoản AdSense. Để ngăn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của bạn, hãy làm theo các bước liên quan dưới đây để khắc phục sự cố.

Lưu ý: Thời gian áp dụng những thay đổi của bạn vào AdSense có thể mất vài ngày. Nếu trang web của bạn không thực hiện nhiều yêu cầu quảng cáo, thời gian này có thể mất đến một tháng.

Tạo tệp ads.txt cho trang web

AdSense cung cấp tệp ads.txt được cá nhân hóa mà bạn có thể tải xuống từ tài khoản của mình. Tệp ads.txt được cá nhân hóa bao gồm mã nhà xuất bản của bạn. Mã nhà xuất bản của bạn phải có trong tệp ads.txt và được định dạng chính xác để hệ thống xác minh tệp ads.txt này.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nếu thấy cảnh báo trên trang chủ, hãy nhấp vào Khắc phục ngay. Nếu không, hãy nhấp vào Trang web.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống 
   để mở thông báo "Tạo tệp ads.txt cho...".
 4. Nhấp vào Tải xuống. Tệp ads.txt của bạn sẽ tải xuống tự động.
 5. (Không bắt buộc) Nếu bạn đang sử dụng một mạng quảng cáo khác, hãy nhớ thêm mạng đó vào tệp ads.txt của bạn. Liên hệ với mạng quảng cáo của bạn để biết thông tin họ cung cấp về tệp ads.txt.
 6. Tải tệp ads.txt của bạn lên thư mục gốc trên trang web. Thư mục gốc trên trang web là thư mục theo sau miền cấp cao nhất (example.com/ads.txt).

  Để xác minh nhằm đảm bảo bạn đã xuất bản tệp chính xác, hãy kiểm tra xem bạn có thấy nội dung của tệp khi truy cập URL ads.txt (https://example.com/ads.txt) trong trình duyệt web hay không. Nếu bạn có thể thấy tệp trong trình duyệt web của mình, thì có thể AdSense sẽ tìm được tệp đó.

Thêm mã nhà xuất bản vào tệp ads.txt

Nếu tệp ads.txt bị thiếu mã nhà xuất bản của bạn, thì bạn có thể sao chép mã này từ tài khoản của mình và thêm vào tệp ads.txt.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nếu thấy cảnh báo trên trang chủ, hãy nhấp vào Khắc phục ngay. Nếu không, hãy nhấp vào Trang web.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống 
  để mở thông báo "Thêm mã nhà xuất bản của bạn vào các tệp ads.txt này".
 4. Nhấp vào Sao chép.
 5. Dán dòng này vào từng tệp ads.txt của bạn.

  Tệp ads.txt của bạn bây giờ trông giống như sau, trong đó pub-0000000000000000 là mã nhà xuất bản của bạn:

  google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Lưu ý: Để được xác minh, tệp ads.txt của bạn phải được định dạng theo quy định của IAB Tech Lab. Nếu bạn cần được trợ giúp thêm, hãy xem xét quy cách của tệp ads.txt.

Trình khắc phục sự cố với tệp ads.txt

Tiếp theo: Khắc phục sự cố với tệp ads.txt

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Ứng dụng

Tiếp theo: Câu hỏi thường gặp về tệp app-ads.txt

Hãy xem xét kỹ các thông tin bạn nhận được trong tài khoản của mình để xác định lý do hệ thống không tìm thấy và xác minh được tệp app-ads.txt của bạn. Bảng sau đây cung cấp thêm thông tin về cách khắc phục sự cố với tệp app-ads.txt.

Vấn đề Những việc bạn có thể làm
Không tìm thấy tệp app-ads.txt. 

Thiết lập một tệp app-ads.txt và xuất bản tệp đó trên miền trang web của nhà phát triển của bạn. Làm theo hướng dẫn để thiết lập tệp app-ads.txt. 

Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được đăng ký với Google Play hoặc Apple App Store và trang web của nhà phát triển được thêm vào trang thông tin trên cửa hàng Play cho ứng dụng đó.

Có thể mất đến 24 giờ để AdMob tự động thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. Hãy đợi ít nhất 24 giờ để hệ thống cập nhật trạng thái tệp app-ads.txt. 

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web của nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng, thì sẽ cần một khoảng thời gian để AdMob phát hiện ra những thay đổi này:

 • Các ứng dụng trên Google Play: Tối đa 24 giờ
 • Các ứng dụng trên Apple App Store: Tối đa 7 ngày
Trang thông tin trên cửa hàng Play của ứng dụng bị thiếu trang web của nhà phát triển. 

Thêm trang web của nhà phát triển vào trang thông tin ứng dụng của bạn trên Google Play hoặc Apple App Store. Chúng tôi sẽ sử dụng miền trang web của bạn để tìm tệp app-ads.txt trên đường dẫn gốc của trang web. Tìm hiểu thêm.

Nếu ứng dụng của bạn được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, hãy xác minh để đảm bảo rằng trang web chính xác của nhà phát triển sẽ xuất hiện cho mỗi biến thể ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web của nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng, thì sẽ cần một khoảng thời gian để AdMob phát hiện ra những thay đổi này:

 • Các ứng dụng trên Google Play: Tối đa 24 giờ
 • Các ứng dụng trên Apple App Store: Tối đa 7 ngày
URL trang web nhà phát triển không hợp lệ.  Kiểm tra URL trang web của nhà phát triển và đảm bảo rằng URL đó hoạt động bình thường. Đảm bảo không có lỗi đánh máy trong URL trang web của nhà phát triển trong trang thông tin ứng dụng của bạn. 
Tệp app-ads.txt của bạn được lưu trữ trên một miền con không được hỗ trợ. 

Đảm bảo rằng máy chủ web của bạn lưu trữ tệp app-ads.txt hoặc chuyển hướng đến đúng vị trí khi bạn nhập URL của tệp app-ads.txt hiển thị trong tài khoản AdMob của bạn. URL của tệp app-ads.txt hiển thị trong tài khoản của bạn là URL mà AdMob sử dụng để tìm tệp của bạn.

Cập nhật trang web của nhà phát triển trong trang thông tin trên cửa hàng Play của ứng dụng thành miền con của trang web hoặc một miền khác nếu bạn không thể xuất bản tệp tại vị trí hiện tại hoặc muốn sử dụng một trang web khác. 

Tham khảo Câu hỏi thường gặp về tệp app-ads.txt để biết thêm thông tin. 

Tệp app-ads.txt của bạn có định dạng không đúng. 

Xem lại phần Bản đặc tả về Người bán được ủy quyền cho ứng dụng mà IAB Tech Lab đã cung cấp để đảm bảo bạn đã định dạng chính xác tệp của mình.

Kiểm tra tệp app-ads.txt của bạn để phát hiện các vấn đề như:

 • Mã nhà xuất bản bị thiếu hoặc không chính xác
 • Mọi lỗi đánh máy trong URL hoặc mã nhà xuất bản
 • Mã nhà xuất bản được định dạng không chính xác
 • Miền không chính xác, chẳng hạn như sử dụng admob.com thay vì google.com

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng 
  bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Mã nhà xuất bản của bạn có định dạng không đúng. 

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để định dạng đúng mã nhà xuất bản của mình. 

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng 
  bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Mã nhà xuất bản của bạn bị thiếu. 

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để bao gồm mã nhà xuất bản. 

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng 
  bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Tệp robots.txt đang ngăn trình thu thập thông tin của Google thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn. 

Trình thu thập thông tin có thể bỏ qua tệp app-ads.txt nếu tệp robots.txt hạn chế việc thu thập thông tin. Nếu URL app-ads.txt của bạn chuyển hướng đến tên máy chủ khác, hãy lưu ý rằng mọi tệp robots.txt trên tên máy chủ tiếp theo cũng có thể tác động đến trình thu thập thông tin.

Cập nhật tệp robots.txt để cho phép Google thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn.

Thêm hai dòng văn bản sau vào tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Google-adstxt

Disallow:

Lưu ý: Ngoài Google-adstxt, trình thu thập thông tin cũng sẽ tuân theo bản ghi Mediapartners-GoogleGooglebot robots.txt User-agent.

Tiếp theo: Câu hỏi thường gặp về tệp app-ads.txt

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?