Hướng Đông nam tiếng Anh la gì

Các hướng Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Anh là gì E W S N ?

Cách hướng Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Anh là gì E W S N ?

dong-tay-nam-bac-trong-tieng-anh.jpg
Ngoài ra còn một số hướng phổ biến như

 • Hướng đông bắc: northeast - viết tắt là NE
 • Hướng đông nam: southeast - Viết tắt là SE
 • Hướng tây nam: southwest - Viết tắt là SW
 • Hướng tây bắc: northwest - Viết tắt là NW

Trên thời sự nếu nghe bản tin thời tiết các bạn có thể nghe thêm một số hướng phổ biến như các bạn cũng ghép các hướng tương tự các hướng theo thứ tự tiếng Việt là được.
 • Đông Đông Bắc
 • Đông Đông Nam
 • Tây Tây Bắc
 • Tây Tây Nam
 • Nam Tây Nam
 • Nam Đông Nam
 • Bắc Tây Bắc
 • Bắc Đông Bắc