Kỹ năng dao 101.

05

 • Danilo Alfaro "Contion-caption =" "Data-Exted =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp_2-0-13 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE "> of 10

  Maria toutoudaki / stockyte / getty hình ảnh

  Maria Toutoudaki/Stockbyte/Getty Images

  Bạn muốn xem các ví dụ về tất cả các vết cắt và hình dạng nghệ thuật ẩm thực cơ bản? Thư viện ảnh này nhấn mạnh chín vết cắt dao ẩm thực phổ biến bao gồm cả nắp ca-pô, allumette, julienne và nhiều hơn nữa.

 • 06 của 10

  Cách cắt dao Batonnet

  Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro

  03

 • Làm thế nào để chặt một củ hành tây of 10

  DANILO ALFARO "Data-Caption =" "Data-Exted =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp_2-0-7 "Container-Theo dõi dữ liệu =" True ">

  Danilo Alfaro.

  Danilo Alfaro

  04

 • Cắt dao cơ bản of 10

  DANILO ALFARO "Data-Caption =" "Data-Exted =" 300 "id =" mntl-sc-block-imp-image_2-0-10 "container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-10" data-tracking-container="true">

  Danilo Alfaro

  Kỹ năng dao tốt giúp cải thiện chất lượng thực phẩm bạn nấu bằng cách đảm bảo thời gian nấu đồng đều và làm cho nó trông đẹp hơn. Kiểm tra các ví dụ minh họa này về tất cả các vết cắt dao nghệ thuật ẩm thực cơ bản.

  05
 • Dao cắt ảnh of 10

  Danilo Alfaro "Contion-caption =" "Data-Exted =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp_2-0-13 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro.

  Danilo Alfaro

  06

 • Cách cắt dao Batonnet of 10

  Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-16" data-tracking-container="true">

  Danilo Alfaro

  06

 • Cách cắt dao Batonnet of 10

  Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-19" data-tracking-container="true">

  Danilo Alfaro

  06

  Cách cắt dao Batonnet Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

 • 08 of 10

  Keep Your Chef's Knife Sharp

  07

  Danilo Alfaro

  06

  Cách cắt dao Batonnet Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">
 • 09 of 10

  Sharpen Your Knife with a Whetstone

  Từ Batonnet, (phát âm: Bah-Tow-Nay) là một con dao cơ bản cắt giảm 1/2 inch × 1/2 inch × 2 2 1/2 đến 3 inch. Cắt dài và mỏng này cũng tạo thành điểm khởi đầu cho các vết cắt xúc xắc. Ví dụ: để làm cho súc sắc trung bình mà bạn bắt đầu với Batonnet và chỉ cần cắt thành khối.

  Danilo Alfaro

  06

 • Cách cắt dao Batonnet of 10

  Danilo Alfaro "Data-caption =" "Data-Expand =" 300 "id =" Mntl-sc-block-imp-impara_2-0-16 "Container theo dõi dữ liệu =" TRUE ">

  Danilo Alfaro" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-29" data-tracking-container="true">

  Danilo Alfaro

  06