Loài nào sau đây là thực vật hạt kín

Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng ?

12/11/2020 78

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng ?
A. Tất cả các phương án đưa ra B. Hình thái đa dạng C. Phân bố rộng D. Chức năng sống hoàn thiện
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 6 bài 41
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Hạt kín có loại thực vật tiến hoá hơn cả: môi trường sống đa dạng, phân bố rộng, hình thái đa dạng, hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. Và có chức năng sống hoàn thiện, hạt nằm trong quả, được bảo vệ tốt hơn - SGK Sinh học lớp 6 trang 136

Chu Huyền (Tổng hợp)

Báo đáp án sai
Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.