Luyện từ và câu lớp 3 tuần 2

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 7, 8 Luyện từ và câu

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 7, 8 Luyện từ và câu

Với giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 7, 8 Luyện từ và câu hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các em học sinh lớp 3 làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 3 từ đó học tốt môn Tiếng Việt 3.

1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

a) Chỉ trẻ em

Quảng cáo

M: thiếu niên, ..................

b) Chỉ tính nết của trẻ em

M : ngoan ngoãn, ...................

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, ....................

Trả lời:

a) Chỉ trẻ em

M: thiếu niên, nhi đồng , trẻ em , con nít , trẻ con

b) Chỉ tính nết của trẻ em

M : ngoan ngoãn, lanh lẹ , nhanh nhẹn , hiếu động

Quảng cáo

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em

M : thương yêu, ân cần, bảo ban, nựng nịu , dạy dỗ

2: Gạch 1 gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai(cái gì. Con gì)?,gạch 2 gạch (=) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Là gì ? trong các câu dưới đây:

a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b, Chúng em là học sinh tiểu học.

c, Chích bông là bạn của trẻ em.

Trả lời:

a, Thiếu nhi là măng non của đất nước.

b, Chúng em là học sinh tiểu học.

c, Chích bông là bạn của trẻ em.

3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây

a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

Quảng cáo

c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

Trả lời:

a, Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam?

b, Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.

Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc?

c, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi