Mật tông Kim Cương Thừa là gì

Nhập môn Kim Cương Thừa

Tin tức cập nhật mỗi ngày
Đức Pháp Vương Khai Thị: Tầm quan trọng của Kim Cương Thượng Sư
1 73420 Tháng 11 2021
KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Nếu như không biết mục đích, cách thức của việc tìm cầu Thượng sư giác ngộ cũng như làm thế nào để trở thành một đệ tử chân chính, tôi cho rằng: Hầu như không thể tu tập Vajrayana (Kim Cương Thừa). Từ cách...
Xem thêm
NGÀY NGUYỆT THỰC: TRÌ KINH TU HÀNH TÍCH LŨY THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC LỚN
2 46017 Tháng 11 2021
Theo Phật giáo Kim Cương Thừa, trong thời gian Nguyệt thực, việc thực hành bất kỳ thiện hạnh hoặc tạo ác nghiệp nào thì đối với nghiệp lực sẽ có năng lượng chuyển hóa đặc biệt, gấp hàng triệu lần so với bình thường. PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÀNH ĐẠO Người thời cổ đại từng có quan điểm cho...
Xem thêm
Hai thực hành phát nguyện
68515 Tháng 11 2021
Hai thực hành phát nguyện Trong Đại Thừa có hai thực hành phát nguyện: tuyệt đối và tương đối. Thực hành phát nguyện này có hai loại - Bồ đề tâm nguyện và Bồ đề tâm hạnh. Đối với những hành giả sơ cơ, thực hành phát Bồ đề tâm nguyện có vai trò quan trọng hơn. Bồ đề tâm nguyện có ý nghĩa rốt ráo...
Xem thêm
Khai mở Trí tuệ Bát nhã - Hợp nhất của Sắc và Không
3 10707 Tháng 11 2021
Như Kinh Bát nhã đã giảng rất rõ, chúng ta nói cánh cửa vĩ đại dẫn đến việc chứng ngộ Trí tuệ Bát nhã là phải phá vỡ vọng tưởng về vạn pháp. Điều đầu tiên Kinh Bát nhã nói là Sắc tức là Không. Điều này không thực sự có nghĩa vạn pháp đều là không, chẳng có gì cả, hay chẳng có sắc tướng...
Xem thêm
Hành giả Yogi Tsang Nyon Heruka với công hạnh biên soạn tiểu sử các bậc Thầy
39102 Tháng 11 2021
Hành trình tâm linh của các bậc Thầy giác ngộ trong lịch sử chính là những bài pháp sinh động và gần gũi nhất, đồng hành với các hành giả trên con đường thực chứng. Việc đọc về tiểu sử của các Ngài sẽ mang lại ân đức gia trì vô cùng lớn lao, các bậc Thầy dạy rằng chỉ cần đọc hoặc nhìn tiểu sử của...
Xem thêm
Tâm nhị nguyên của chúng ta hoạt động thế nào?
1 98401 Tháng 11 2021
Kinh điển nói rằng Trí tuệ Bát nhã là điều không thể nghĩ bàn. Tôi cho rằng đánh giá này rất đúng. Tôi cảm thấy vốn từ không đủ sức truyền tải hết mọi hiểu biết. Nhưng chúng ta có thể áp dụng một số lập luận lô gíc. Ví dụ như tâm nhị nguyên không tạo ra mà thấy vạn...
Xem thêm
Nếu được lựa chọn, Bạn muốn trở thành vị vua như thế nào?
87325 Tháng 9 2021
Tâm giống như một vị vua trị vì một vương quốc, được gọi là Tâm vương. Mỗi khi vị Vua-tâm quyết định điều gì, tham muốn liền vận hành ngay tức khắc và cuốn theo sự sai bảo của nó. Chúng ta chỉ là nô lệ của vị Vua này, vì thực chất tâm là chủ thể quyết định mọi điều. Thân và Tâm vốn không...
Xem thêm
Diệu dụng của tâm Đại bi Quan Âm giúp hóa giải ách nạn
3 00523 Tháng 9 2021
Tâm Đại bi là cội nguồn tinh túy để dẫn dắt chúng sinh tiến đến giác ngộ tối thượng. Với Tâm Đại bi nhằm giúp chúng sinh nắm vững mọi phương tiện thiện xảo trong khi tu hành Bồ đề hạnh, Đức Quan Âm đã hiển thị uy lực của Tam Muội Như Huyễn Kim Cương để tự trang nghiêm thân và tế độ muôn loài hữu...
Xem thêm
Tứ diệu đế - nền tảng của Niềm tin vào Tam bảo
1 14112 Tháng 9 2021
Trong điều kiện thông thường, sẽ rất khó để nói rằng chúng ta có chút hiểu biết nào về trí tuệ Trung đạo và Đại Toàn Thiện, về quan kiến vô ngã hay chưa. Nhưng vì lòng từ bi mà bậc Căn bản Thượng sư đã truyền trao cho chúng ta các khai thị tựa như viên ngọc như ý để chúng ta thực hành theo tâm...
Xem thêm
Ba phẩm hạnh cần thiết cho một hành giả
70926 Tháng 8 2021
Ba phẩm hạnh cần thiết cho một hành giả Quán đỉnh là sự tinh túy, giúp cho chúng ta trở lại nhận lấy Tam thân. Thân của chúng ta là biểu tượng của Hóa thân, khẩu là biểu tượng của Báo thân, và ý là biểu tượng của Pháp thân. Khi đón nhận quán đỉnh Tam thân của chư Phật giúp chúng ta trở lại với...
Xem thêm
Bậc Thầy hướng đạo
64123 Tháng 8 2021
Pháp Bảo không phải là đối tượng quy y duy nhất, vì niềm tri ân sẽ tự hướng mỗi người tới bậc Thầy đã khai thị và truyền trao Pháp cho họ, tức là Đức Phật lịch sử và bậc Thượng sư giác ngộ của mình. Vì Thượng sư chỉ cho chúng ta con đường nên đương nhiên Ngài cũng là đối tượng để chúng ta quy y....
Xem thêm
Niềm tin là chìa khóa cho tất cả mọi công việc
94112 Tháng 8 2021
Niềm tin là chìa khóa cho tất cả mọi công việc Nói về danh từ trong Đạo Phật gọi là tâm chí thành, hay đức tin, nhiều người cho rằng đây là thuật ngữ chỉ dành cho những người tu tập tâm linh hay tu tập theo Kim Cương thừa. Điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Bởi bản chất con người sống cần có...
Xem thêm

Trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • sau
  • cuối »

Tìm hiểu về Mật Tông theo nghĩa dễ hiểu nhất

Mật Tông là pháp môn đặc sắc được bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa.

Pháp tu Quan Âm, phương pháp bí truyền của Mật Tông Tây Tạng

Mật Tông được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ. Mật Tông còn được gọi là Mật giáo, Chân ngôn môn, Kim cương thừa hay Mật thừa Mật tông là một pháp tu bí mật của Phật giáo, dạy về cách bắt ấn, trì chú Pháp tu này có tính chất liễu nghĩa (trọn đủ), căn cứ vào nơi tâm pháp bí truyền.

Trong các pháp môn mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh nương theo tu tập trong thời buổi Mạt Pháp sau này, hành môn nào cũng đều có một tôn chỉ thù thắng vi diệu.

Mật Tông lấy tôn chỉ: Tam mật tương ưng, tức thân thành Phật.

Pháp khí Mật tông: Ý nghĩa và cách sử dụng

Ví dụ như :

Bên Tịnh Độ Tông lấy tôn chỉ: Một đời vãng sanh, được bất thối chuyển làm tông.

Bên Thiền Tông lấy tôn chỉ: Chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật làm tông.

Bên Hoa Nghiêm Tông lấy tôn chỉ: Lìa thế gian, nhập pháp giới làm tông.

Bên Pháp Hoa Tông lấy tôn chỉ: Phế huyền, hiển thật làm tông.

Trong Mật tông, tu pháp gì khi công việc kinh doanh không thuận lợi?

Gọi là Mật, vì đây là một hành môn thuộc về Bí Mật Pháp Môn

Và riêng bên Mật Tông lấy tôn chỉ: Tam mật tương ưng, tức thân thành Phật làm tông Tam mật là: Thân mật Khẩu mật Ý mật

Tóm lại, pháp môn tuy nhiều và tôn chỉ khác nhau, nhưng tựu trung rồi cũng quy về một mục đích duy nhất là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mà thôi.

Nôm na về Mật Tông để bạn đọc dễ hình dung như vậy. Gọi là Mật, vì đây là một hành môn thuộc về Bí Mật Pháp Môn, chuyên dạy về cách trì Chú, bắt Ấn, nên phải có Sư thừa (tức người truyền dạy).

Định nghĩa Mật Tông theo Wikipedia:

Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ. Mật Tông lại chia thành hai phái: Chân ngôn thừa (Mantrayàna) và Kim cương thừa (Vajrayàna). Sự phát triển của Mật Tông gắn với các luận sư nổi tiếng như Subha Karasimha (Thiên Vô Úy, 637-735), Vajra Bodhi (Kim Cương Trí, 671-741), Amoghavajra (Bất Không Kim Cương, 705-774), Padmasambhava (Liên Hoa Sinh, cuối thế kỷ thứ VIII), Dipankarasrijanàna (Atisa, cuối thế kỷ thứ XI). Padmasambhava và Dipankarasrijanàna là những người có công đưa Mật Tông vào Tây Tạng và trở thành tôn giáo chính ở đây.

(Còn tiếp).

>Xem thêm video: Mạn đàm về pháp tu lạy Phật":