Mẫu đơn xin rút khỏi quy hoạch cán bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học


TRƯỜNG ..

Loading...

Số : /..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

, ngày .. tháng .. năm

TỜ TRÌNH QUY HOẠCH QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG HỌC

( V/v quy hoạch quản lý cán bộ Trường . giai đoạn .- .)

Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện/Quận

-Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Căn cứ Hướng dẫn ../. Của .. về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ .-. Tập thể lãnh đạo của Trường .. đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn , phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị , cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ , chức năng , nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị Trường .

Căn cứ vào kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ , tập thể lãnh đạo của .. trình quy hoạch cán bộ như sau :

I. Đề nghị rút khỏi Quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1
.

II. Đề nghị bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1
.

III. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1
..

IV. Đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1
.

V. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

Loading...
STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
ATrong quy hoạch
1
..
BGiới thiệu mới
1
..

VI. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ .-.

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
ATrong quy hoạch
1
..
BGiới thiệu mới
1

Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện / Quận .. ; Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét , quyết định .

Nhà Trường xin trân trọng cảm ơn .

Nơi nhận: Đơn vị đề xuất

.; (Ký tên đóng dấu)

Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ500NGÀNĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

Bài viết liên quan:

  • Lý luận và thực trạng quản lý nhà nước đối
  • Bổ nhiệm công chứng viên và các trường hợp
  • Luật Tiếp công dân năm 2013 Cơ sở pháp lý
  • Về đổi mới tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
  • Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Thạch Bình -
  • Công ty lấy lý do nhân viên tự ý bỏ việc để
  • Tờ trình quy hoạch quản lý cán bộ trường học
  • Quy hoạch xây dựng và căn cứ để lập quy hoạch xây dựng
  • Chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ thi hành
  • Một số vướng mắc trong việc đăng ký kết hôn