Đột biến mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y trong vô sinh nam

Hiện nay, vô sinh do các nguyên nhân về phía nam giới chiếm đến 40% trong các nguyên nhân vô sinh. Trong đó, không tinh trùng hay vô tinh là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất.

Đọc thêm