Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

<span>Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịc...

Câu hỏi: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. Na2CO3

B. MgCl2

C. NaCl

D. KHSO4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPTQG 2019 Hóa Học mức độ cơ bản !!