Muối sunfat trung hòa là gì

$H_2SO_4 ,,+,, CaCO_3 ,,longrightarrow ,, CaSO_4 ,,+,, H_2O ,,+,, CO_2$

$ullet ,$ Tác dụng cùng với kim loại đứng trước hiđro, giải pchờ khí hiđro.

Bạn đang xem: Muối sunfat là gì

$3,H_2SO_4 ,,+,, 2,Al ,,longrightarrow ,, AL_2(SO_4)_3 ,,+,, 3,H_2$

$ullet ,$ Lưu ý:

+ $H_2SO_4$ loãng không bội nghịch ứng với những sắt kẽm kim loại che khuất hiđro $(Cu, Ag, Hg, Au, Pt)$.

+ Axit $H_2SO_4$ loãng có tính oxi hóa bởi ion $H^+$ lý lẽ $(H^+ , ightarrow , H^0)$.

b) Tính hóa học của axit sunfuric đặc

- Ngoài tính axit mạnh bạo, axit sunfuric sệt còn tồn tại phần nhiều đặc điểm chất hóa học đặc trưng sau:

$ullet ,$ Tính lão hóa mạnh:

- $H_2SO_4$ sệt, rét thoái hóa phần lớn sắt kẽm kim loại (trừ $Au$, $Pt$), nhiều phi klặng ($C$, $S$, $P$) và nhiều vừa lòng hóa học.

+ Với kyên loại:

$M ,,+,, H_2SO_4 ,,quánh ,,longrightarrow ,, M_2(SO_4)_n ,,+,, SO_2/S/H_2S ,,+,, H_2O$

($n$ là nút oxi hóa cao nhất của sắt kẽm kim loại $M$)

$2,H_2SO_4 ,,+,, 2,Ag ,,longrightarrow ,, Ag_2SO_4 ,,+,, SO_2 ,,+,, 2,H_2O$

$6,H_2SO_4 ,,+,, 2,Fe ,,longrightarrow ,, Fe_2(SO_4)_3 ,,+,, 3,SO_2 ,,+,, 6,H_2O$

+ Với phi kim:

$5,H_2SO_4 ,,+,, 2,P.. ,,longrightarrow ,, 2,H_3PO_4 ,,+,, 5,SO_2 ,,+,, 2,H_2O$

$2,H_2SO_4 ,,+,, C ,,longrightarrow ,, CO_2 ,,+,, 2,SO_2 ,,+,, 2,H_2O$

+ Với phù hợp chất:

$3,H_2SO_4 ,,+,, H_2S ,,longrightarrow ,, 4,SO_2 ,,+,, 4,H_2O$

$H_2SO_4 ,,+,, 2,HBr ,,longrightarrow ,, Br_2 ,,+,, SO_2 ,,+,, H_2O$

- Lưu ý: $H_2SO_4$ sệt, nguội không bội phản ứng với $Al$, $Fe$, $Cr$ $,longrightarrow ,$ tiêu cực hóa.

$ullet ,$ Tính háo nước:

$underbrace C_n(H_2O)_m_gluxit ,, oversetH_2SO_4,,đặclongrightarrow ,, n,C ,,+,, m,H_2O$

Ví dụ:

$underbrace C_12H_22O_11_saccarozơ ,, oversetH_2SO_4,,đặclongrightarrow ,, 12,C ,,+,, 11,H_2O$

$2,H_2SO_4 ,,+,, C ,,longrightarrow ,, CO_2 ,,+,, 2,SO_2 ,,+,, 2,H_2O$

$ullet ,$ Tính axit: Khi công dụng cùng với những chất không có tính khử.

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc Quan Hệ Khi Vừa Hết Kinh Quan Hệ Có Sao Ko

$3,H_2SO_4 ,,+,, Fe_2O_3 ,,longrightarrow ,, Fe_2(SO_4)_3 ,,+,, 3,H_2O$

3. Ứng dụng

- Axit sunfuric được dùng trong vô số ngành sản xuất như: phân bón, dung dịch trừ sâu, chất giặt rửa tổng thích hợp, tơ tua chất hóa học, chất dẻo, đánh màu sắc, phđộ ẩm nhuộm, dược phẩm, chế tao dầu mỏ

4. Sản xuất axit sunfuric

- Trong công nghiệp, axit $H_2SO_4$ được thêm vào bằng phương pháp xúc tiếp có 3 quy trình chính:

a) Sản xuất lưu hoàng đioxit $(SO_2)$

- Prúc thuộc vào mối cung cấp vật liệu bao gồm sẵn, nguyên liệu ban sơ có thể tự lưu huỳnh hoặc pirit Fe $FeS_2$...

$S ,,+,, O_2 ,, oversett^,olongrightarrow ,, SO_2$

$4,FeS_2 ,,+,, 11,O_2 ,, oversett^,olongrightarrow ,, 2,Fe_2O_3 ,,+,, 8,SO_2$

b) Sản xuất diêm sinh trioxit $(SO_3)$

- Oxi hóa $SO_2$ bởi khí oxi hoặc không gian dư sống ánh sáng cao với có xúc tác.

$2,SO_2 ,,+,, O_2 ,, undersetV_2O_5overset450,-,500^,oC ightleftharpoons ,, 2,SO_3$

c) Hấp trúc $SO_3$ bằng $H_2SO_4$

- Dùng $H_2SO_4 ,,98\%$ hấp thụ $SO_3,$, được oleum $H_2SO_4.nSO_3$

$H_2SO_4 ,,+,, n,SO_3 ,,longrightarrow ,, H_2SO_4.nSO_3$

- Sau đó cần sử dụng số lượng nước phù hợp pha loãng oleum, được $H_2SO_4$ đặc

$ H_2SO_4.nSO_3 ,,+,, n,H_2O ,,longrightarrow ,, (n+1),H_2SO_4$

$Longrightarrow ,$ Sơ thứ bắt tắt các phản nghịch ứng hóa học tiếp tế $H_2SO_4,$:

II. MUỐI SUNFAT. NHẬN BIẾT ION SUNFAT

1. Muối sunfat

- Muối sunfat là muối bột của axit sunfuric. Có 2 một số loại muối bột sunfat:

$ullet ,$ Muối dung hòa (muối bột sunfat) chứa ion sunfat $SO_4^2-$. Phần lớn muối sunfat phần lớn chảy, trừ $BaSO_4,$, $SrSO_4,$, $PbSO_4,$... không tan; $CaSO_4,$, $Ag_2SO_4,$... không nhiều tan.

$ullet ,$ Muối axit (muối hiđrosunfat) cất ion hiđrosunfat $HSO_4^-,$.

- Ví dụ:

$H_2SO_4 ,,+,, NaOH ,,longrightarrow ,, underbrace NaHSO_4_Natri ,, hiđrosunfat ,,+,, H_2O$

$H_2SO_4 ,,+,, 2,NaOH ,,longrightarrow ,, underbrace Na_2SO_4_Natri ,,sunfat ,,+,, 2,H_2O$

2. Nhận biết ion sunfat

- Dùng dung dịch đựng ion $Ba^2+,$ (muối bari hoặc $Ba(OH)_2$) có tác dụng thuốc demo nhận ra ion sunfat $SO_4^2-,$. Sản phđộ ẩm làm phản ứng là bari sunfat $BaSO_4$ kết tủa White, không tan trong axit.

$SO_4^2- ,,+,, Ba^2+ ,,longrightarrow ,, underbrace BaSO_4,downarrow ,,trắng_không ,, tung ,, vào ,, axit$

- Ví dụ:

$H_2SO_4 ,,+,, BaCl_2 ,,longrightarrow ,, BaSO_4,downarrow ,,+,, 2,HCl$

$Na_2SO_4 ,,+,, BaCl_2 ,,longrightarrow ,, BaSO_4,downarrow ,,+,, 2,NaCl$

$Na_2SO_4 ,,+,, Ba(OH)_2 ,,longrightarrow ,, BaSO_4,downarrow ,,+,, 2,NaOH$