Quy tắc phát âm trong tiếng Hàn

Hiện tượng nối âm trong tiếng Hàn 연음(hay còn gọi là luyến âm) rất phổ biến và thường xuyên được sử dụng. Khi một từ có kết thúc là phụ âm (받침). Thì phụ âm đó sẽ được đọc nối tiếp vào từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu các trường hợp nối âm trong tiếng Hàn 연음 chi tiết hơn nhé!

1. Đối với 홑받침 (Phụ âm thứ 3 đơn)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu xem 홑받침 là gì nhé? 홑받침 là những phụ âm thứ 3 được tạo thành từ một phụ âm. Ví dụ như từ 밥. 밥 chỉ có một 받침 đó là ㅂ và ta gọi đó 홑받침.

Trường hợp này, ta chỉ cần đọc nối 홑받침 đó lên nguyên âm của từ liền kề là được.

Ví dụ:

한국어 sẽ được đọc là 한구거

앞으로 sẽ được đọc là 아프로

먹어요 sẽ được đọc là 머거요

2. Đối với 쌍받침(Phụ âm thứ 3 kép).

쌍받침 là những 받침 được tạo thành từ phụ âm căngㄲ, ㅉ, ㅆ, ㄸ,ㅃ. Ví dụ như tự 밖 có 받침 phụ âm thứ 3 là ㄲ.

Trường hợp này ta chỉ cần đọc nối 쌍받침 đó lên nguyên âm của từ tiếp theo.

Ví dụ:

갔어요 sẽ được đọc là 가

밖으로 sẽ được đọc là 바

깎이다 sẽ được đọc là 까다.

3. Đối với겹받침 (Có 2 phụ âm thứ 3)

Cũng như trên, để dễ hiểu chúng ta cần phải biết 겹받침 là gì? 겹받침 là 받침 được tạo thành từ 2 phụ âm. Ví dụ như từ 닭 được tạo từ 2 받침 <ㄺ>.

Ở trường hợp này ta đọc nối phụ âm thứ 2 lên nguyên âm của từ tiếp theo.

Ví dụ:

앉아요 sẽ được đọc là 안요.

넓이 sẽ được đọc là 널

닭을 sẽ được đọc là 달

4. Một số trường hợp ngoại lệ của hiện tượng nối âm trong tiếng Hàn

받침 <ㅇ> không được nối âm nếu gặp phải nguyên âm.

Ví dụ

방이 vẫn sẽ được đọc là 방이

강에 vẫn sẽ được đọc là 강에

-받침 <ㅎ,ㄶ,ㅀ>. Trường hợp 받침 nào chứa ㅎ thì ㅎ sẽ bị tiêu biến.

Ví dụ:

많이 sẽ được đọc là 마

닳아 sẽ được đọc là 다

-받침 <ㄳ, ㄽ, ㅄ>.

Ở trường hợp này khi những âm ㄳ, ㄽ, ㅄ được nối lên nguyên âm liền kề thì ㅅ sẽ biến thành ㅆ

Vì dụ:

없어 sẽ được đọc là 업

값을 sẽ được đọc là 갑

Sau đây, Hãy cùng tóm tắt lại bài đã học nè!!!

Những người học tiếng Hàn cần phải biết rõ hiện tượng nối âm trong tiếng Hàn 연음 để phát âm đúng và chuẩn. Bởi vì nếu chúng ta nói hay đọc không nối âm luyến âm thì người Hàn sẽ không thể hiểu được chúng ta muốn nói gì. Đó cũng là lý do mà tienghankhongkho.com giới thiệu với các bạn chuyên mục Nguyên tắc phát âm trong tiếng Hàn. Vì thé các bạn hãy chăm chỉ luyện phát âm cùng chúng mình nhé!


Xem thêm

QUY TẮC BIẾN ÂM MŨI TRONG TIẾNG HÀN (비음화)