qvc crack head là gì - Nghĩa của từ qvc crack head

qvc crack head có nghĩa là

Một người chi tiêu tất cả các lệnh chuyển tiền của họ shit trên qvc và sau đó trả lại nó.

Ví dụ

Tôi đã rất kinh hoàng khi thấy rằng dì Mary đã chi hơn một ngàn đô la mỗi tháng cho những thứ nhảm nhí từ QVC nhưng khi cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trả lại tất cả trừ những thứ trị giá 20 đô la tôi biết cô ấy là một đầu crack QVC thực sự.