Thiết bị biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng là

Soạn vật lí 9 bài 62: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhân

Soạn vật lí 9 bài 61: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện

Soạn vật lí 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Soạn vật lí 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Soạn vật lí 9 bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

Soạn vật lí 9 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Soạn vật lí 9 bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

Soạn vật lí 9 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

Soạn vật lí 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Soạn vật lí 9 bài 51: Bài tập quang hình học

Soạn vật lí 9 bài 50: Kính lúp

Soạn vật lí 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão

Soạn vật lí 9 bài 48: Mắt

Soạn vật lí 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Soạn vật lí 9 bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Soạn vật lí 9 bài 45: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì

Soạn vật lí 9 bài 44: Thấu kính phân kì

Soạn vật lí 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Soạn vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

Soạn vật lí 9 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ

Soạn vật lí 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Soạn vật lí 9 bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học

Soạn vật lí 9 bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Soạn vật lí 9 bài 37: Máy biến thế

Soạn vật lí 9 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa

Soạn vật lí 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều

Soạn vật lí 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều

I. TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNHNHIỆT NĂNG1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng Em hãy cho biết đối với dụng cụ điện biến đổi toànbộ điện năng thành nhiệt năng thì bộ phận chính củanó có cấu tạo như thế nào? Đối với dụng cụ điện biến đổi toàn bộ điện năngthành nhiệt năng thì bộ phận chính của nó là mộtđoạn dây dẫn bằng hợp kim nikêlin hoặc constantan Em hãy so sánh điện trở suất của các dây dẫn hợpkim này với các dây dẫn bằng đồng? Điện trở suất của các dây dẫn hợp kim lớn hơn điệntrở suất của các dây dẫn bằng đồng I. TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNHNHIỆT NĂNG1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng2. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năngII. ĐỊNH LUẬT JUN- LEN-XƠ1. Hệ thức của định luật: Q= I2.R.t  Đối với đoạn mạch có điện trở R, khi cho dòng điệncó cường độ I chạy qua trong thời gian t. Em hãy viếtcông thức tính điện năng tiêu thụ theo I, R,t? A= I2.R.t Trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệtnăng thì nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn điện trở R khicó dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian tđược tính như thế nào? Q= I2.R.t I. TRƯỜNG HỢP ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNHNHIỆT NĂNG1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng2. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năngII. ĐỊNH LUẬT JUN- LEN-XƠ1. Hệ thức của định luật: Q= I2.R.t2. Xử kết quả của thí nghiệm kiểm tra Dựa vào sơ đồ mạch điện em hãy cho biết  Nguyên tắc của thí nghiệm kiểm chứng định luật Jun- Len Xơ? Dây điện trở được nhúng vào trong nước đựng trong bình nhiệt lượng kế.Khi cho dòng điện chạy qua dây điện trở thì điện năng dây điện trở tiêu thụsẽ chuyển hoá hết thành nhiệt năng và truyền cho nước để nước nóng lên Cho biết Nước có khối lượng m1=200g= 0,2kg, nhiệt dung riêngC1= 4200J/kg.K Bình nhôm có khối lượng m2=78g= 0,078 kg, nhiệt dung riêngC2= 880J/kg. I= 2,4A; R= 5 Ω; t =300s; t=9,50C C1 : Điện năng A của dòng điệnchạy qua dây điện trở trong thời giantrên là bao nhiêu Jun?A. A = I.R.t = 2,4.5.300 = 3600JB. A = I2.R = (2,4)2.5 = 28,8JC. A = I2.R.t = (2,4)2.5.300 = 8640JD. A = R.t = 5.300 = 1500J C2 : Nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhậnđược trong thời gian đó là bao nhiêu Jun?A. Q = m1.C1.∆t = 0,2.4200.9,5 = 7980JB. Q = m2.C2.∆t = 0,078.880.9,5 = 652,08JC. Q = m1.C1 + m2.C2 = 0,2.4200 + 0,078.880 = 908,64JD. Q = (m1.C1 + m2.C2 ).∆t = ( 0,2.4200 + 0,078.880).9,5= 8632,08J A = I2.R.t = (2,4)2.5.300 = 8640JQ = (m1.C1 + m2.C2 ).t = ( 0,2.4200 +0,078.880).9,5 = 8632,08JC3 : Hãy so sánh A với Q và nêu nhận xét, lưu ý rằng có mộtphần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh Q ≈ANếu tính cả phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xungquanh thì Q = A

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được biến đổi thành nhiệt năng?

Hiện tượng nào sau đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

Quạt trần đang hoạt động đã có sự biến đổi điện năng thành

Thiết bị nào biến đổi điện năng thành nhiệt năng

 

Năng lượng của nước chứa trong hồ của đập thủy điện là:

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (Hình vẽ).

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thiết bị biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng là