Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là trang 48

Hỏi đáp Toán lớp 4 - câu hỏi số 15275

Câu hỏi của phuongtron
Mới nhất
Gửi câu hỏi
phuongtron
Gửi lúc: 20:48 19-11-2018
 • ...
  • Theo dõi câu hỏi này
  • Vote câu hỏi hay
  • Xem lịch sử HĐ của TV này
  • Xem câu hỏi tương tự câu này
  • Báo cáo nội dung sai phạm
  • Gửi tin nhắn

Tìm 2 số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 42506 và 18472Ghi đầy đủ ra

Câu hỏi Toán lớp 4
Học và làm bài tập Toán lớp 4
5 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ Facebook
Trả lời câu hỏi này
duchieu12345
Gửi lúc: 20:51 19-11-2018
Tổng điểm thông thái: 42 | Điểm thông thái Toán lớp 4: 11

Số lớn = (42506 + 18472) : 2 = 60978 : 2 = 30489
Số bé = 42506 - 30489 = 12017

4 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
phuongtron đã chọn câu trả lời này
clychina
Gửi lúc: 21:01 19-11-2018
Tổng điểm thông thái: 0 | Điểm thông thái Toán lớp 4: 0

số lớn = 30489 số bé = 12017

0 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
ahihi257
Gửi lúc: 20:51 19-11-2018
Tổng điểm thông thái: 5 | Điểm thông thái Toán lớp 4: 0

vote nha

1 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
vanhleg12345
Gửi lúc: 20:50 19-11-2018
Tổng điểm thông thái: 1 | Điểm thông thái Toán lớp 4: 0

anh nhầm

anh xin lỗi

3 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
vanhleg12345
Gửi lúc: 20:50 19-11-2018
Tổng điểm thông thái: 1 | Điểm thông thái Toán lớp 4: 0

ngu vậy

vậy mà kop làm đc

3 bình chọn đúng
Báo cáo sai phạm
Thành viên VIP của luyenthi123.com mới được xem tiếp câu trả lời khác