Top 7 xử lý hóa đơn không có mã của cơ quan thuế 2023

Top 1: Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập ...

Tác giả: einvoice.vn - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Quy định vềxử lý. đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập. 2. Tham khảo thông tin tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119. 3. Đồng hành với nhà cung ứng để được. giải đáp về cáchxử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế Hiện nay khá nhiều các doanh nghiệp đã và đang triển khai hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Trong quá trình sử dụng, việc xảy ra sai sót là điều khó tránh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin giúp doanh n
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 4, 2019 · Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua ...12 thg 4, 2019 · Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua ... ...

Top 2: Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót như ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thế nào là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?. Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót như thế nào?. Quy định về lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như thế nào? Cho tôi hỏi hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót thì xử lý như thế nào? Mong được giải đáp! Thế nào là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế?Căn cứ theo khoản 2 Điều 3. Nghị định 123/2020/NĐ-CP giải thích về hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như sau: Gi
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 ngày trước · Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý hóa đơn có sai sót như sau: Đối với trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ ...5 ngày trước · Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý hóa đơn có sai sót như sau: Đối với trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ ... ...

Top 3: Xử lý hóa đơn điện tử không có mã lập sai sót - Kế toán Thiên Ưng

Tác giả: ketoanthienung.net - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử không có mã viết sai như: Hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng. Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử không có mã viết sai như: Hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng. Chú ý: Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin trích các quy định. hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử KHÔNG có mã của cơ quan thuế l
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì xử lý như sau: a) ...Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì xử lý như sau: a) ... ...

Top 4: [Mới] Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78 và Nghị ...

Tác giả: meinvoice.vn - Nhận 168 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Cách xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 78, NĐ 123 tại từng trường hợp cụ thể. 3. Câu hỏi thường gặp trong quá trình phát hiện và xử lý, điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót theo thông tư 78 và NĐ 123:. Trường hợp 1: Người bán tự phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của CQT nhưng chưa gửi cho người mua bị lập sai. Trường hợp 2: Xử lý sai sót hóa đơn đã lập, đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán tự phát hiện sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế không sai và các nội dung khác cũng không sai. Trường hợp 3: Xử lý sai sót đối với hóa đơn viết sai về Mã số thuế, Số tiền ghi trên hóa đơn, Thuế suất, Tiền thuế hoặc Hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng… . Trường hợp 4: Xử lý hóa đơn điện tử khi hủy. dịch vụ. Trường hợp 5: Xử lý hóa đơn giấy sai sót sau khi đã. chuyển sang hóa đơn điện tử. Trường hợp 6: Cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán. 1. Cơ quan thuế phản hồi về kết quả tiếp nhận và xử lý thông báo hóa đơn sai sót của bên bán gửi trong bao lâu?. 2. Cách gửi mẫu Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi cần xử lý sai sót Hóa đơn và hủy hóa đơn điện tử?. 3. Hoá đơn thay thế thì kê khai tại kỳ phát hành hoá đơn thay thế hay là kì hoá đơn gốc?. Phương án 1: Lập hóa đơn điều chỉnh cho HĐĐT có sai sót.. Phương án 2: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 11, 2022 · Lưu ý: Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập ...8 thg 11, 2022 · Lưu ý: Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì không cần lập ... ...

Top 5: Xử lý hóa đơn điện tử không có mã CQT đã chuyển đầy đủ nội dung ...

Tác giả: helpv4.meinvoice.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài viết này hữu ích chứ? . 1. Nội dungTrường hợp phát hiện hóa đơn không có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế… Người bán và người mua thỏa thuận lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót. Kế toán thực hiện như sau:1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước). 2. Gửi thông báo. HĐĐT có sai sót theo mẫu số 04/SS-HĐĐT đến CQT (nếu CQT yêu cầu) với hình thức xử lý là “Điều
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 3, 2023 · Trường hợp phát hiện hóa đơn không có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, ...13 thg 3, 2023 · Trường hợp phát hiện hóa đơn không có mã của cơ quan thuế có sai sót sau khi gửi người mua, hóa đơn sai Mã số thuế, Số tiền, Thuế suất, ... ...

Top 6: Cách xử lý sự cố hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tác giả: lsvn.vn - Nhận 165 lượt đánh giá
Tóm tắt: (LSVN) - Theo quy định hiện hành, trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế xảy ra sự cố thì xử lý như thế nào? Ảnh minh họa.Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, căn cứ theo Điều 20, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP,. các sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có thể gặp phải gồm:Theo đó, về cách xử lý, Luật sư nêu ra 04 trường hợp:Trường hợp 1: Không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuếĐối với trường hợp ng
Khớp với kết quả tìm kiếm: (LSVN) - Theo quy định hiện hành, trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế xảy ra sự cố thì xử lý như thế nào? Ảnh minh họa.(LSVN) - Theo quy định hiện hành, trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế xảy ra sự cố thì xử lý như thế nào? Ảnh minh họa. ...

Top 7: Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

Tác giả: nacencomm.vn - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hiện nay khá nhiều các doanh nghiệp đã và đang triển khai hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, việc xảy ra sai sót là điều khó tránh.Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng,...Căn cứ vào điều 17 thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn như sau:Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã. lập1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ q
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 6, 2020 · 1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì xử lý như sau: a) Trường hợp có sai ...3 thg 6, 2020 · 1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì xử lý như sau: a) Trường hợp có sai ... ...