Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

Theo đó, Toán 6 Kết nối tri thức là bộ sách giáo khoa được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sắp tới là thời gian thi cuối kì 2 của học sinh lớp 6, cho nên học sinh có thể tham khảo trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024 để chuẩn bị ôn thi.

Show

Trọn bộ đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án mới nhất năm 2024 như sau:

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

Tải Trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024 tại đây..

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 1).

Tải về.

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 2).

Tải về.

Đề thi cuối kì 2 toán 6 kết nối trí thức có đáp án (Đề 3).

Tải về.

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

Trọn bộ đề thi cuối kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức có đáp án mới nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Để được học sinh giỏi lớp 6 cần bao nhiêu điểm?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng như sau:

Khen thưởng
1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học
.....
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Theo tại Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh như sau:

Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
.....
2. Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm học
Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
a) Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì
- Mức Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có nhiều biểu hiện nổi bật.
.....
b) Kết quả rèn luyện của học sinh cả năm học
- Mức Tốt: học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được đánh giá từ mức Khá trở lên.
....

Đồng thời, căn cứ tại Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như sau:

Đánh giá kết quả học tập của học sinh
.....
2. Kết quả học tập trong từng học kì, cả năm học
Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
a) Mức Tốt:
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.
- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.
.....

Thông qua quy định trên, học sinh lớp 6 năm 2024 muốn học sinh giỏi cần đáp ứng điều kiệnnhư sau:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

- Kết quả rèn luyện của học sinh cả năm học: đạt mức Tốt.

Như vậy, để được học sinh giỏi lớp 6 phải có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh lớp 6 được quy định như thế nào?

Theo Điều 36 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, hành vi ứng xử, trang phục của học sinh lớp 6 được quy định như sau:

- Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

- Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.

Tất Cả300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024Toán 12Giải Toán 12 Kết Nối Tri ThứcGiải Toán 12 Chân Trời Sáng TạoGiải Toán 12 Cánh Diều100 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Toán 12 Năm 2024-2025Toán 11100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 1150 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Toán 11Toán 10Toán 9100 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 1 Toán 9 Kết Nối Tri THứcĐề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 2 Toán 9Toán 8Toán 7Toán 6Toán 6-Kết Nối Tri ThứcToán 6 Chân Trời Sáng TạoToán 6 Cánh Diều

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

Toán 9

Kế Hoạch Dạy Học Toán 9 Cánh Diều Cả Năm

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

Giải Toán 12 Chân Trời Sáng Tạo

Cách Tính Nhanh Đạo Hàm Của Hàm Số Phân Thức Hữu…

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024

Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Toán Năm 2024 Bám Sát…

Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024

300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024

Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2024 Môn Toán Sở GD Ninh…

 • Vật lí
 • Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024Vật Lí 12Vật Lí 11Vật Lí 10Vật Lí Lớp 9Vật Lí Lớp 8Vật Lí Lớp 7Vật Lí Lớp 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Vật Lí Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Vật Lí Chuyên Sở GD Quảng…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Lý 2024 Bám Sát Đề…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Lý THPT 2024 Bám Sát…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Vật Lý THPT 2024 Bám Sát…Hóa Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024Hóa 12Hóa 11Hóa 10Hóa Học Lớp 9Hóa Học Lớp 8

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Hóa Học Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Hóa Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Hóa Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…Tiếng Anh Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024Tiếng Anh 12Tiếng Anh 11Tiếng Anh Lớp 10Tiếng Anh Lớp 9Tiếng Anh Lớp 8Tiếng Anh Lớp 7Tiếng Anh Lớp 6Tiếng Anh 6 KNTT

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Môn Anh Ôn Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Tiếng Anh Ôn Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Tiếng Anh Luyện Thi Tốt Nghiệp Năm 2024 Bám Sát…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tiếng Anh Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Anh Chuyên Quảng Nam 2024-2025 Có…Sinh Học Tất Cả200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024Sinh Học Lớp 12Sinh Học Lớp 11Sinh Học Lớp 10Sinh Học 9Sinh Học 8Sinh Học 7Sinh Học 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Sinh Học 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Sinh Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Luyện Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Bám Sát Đề Minh…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Sinh Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Bám Sát Đề…Lịch Sử Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch SửLịch Sử Lớp 12Lịch Sử Lớp 11Lịch Sử Lớp 10Lịch Sử 9Lịch Sử 8Lịch Sử 7Lịch Sử 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lịch Sử 9

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Lịch Sử 9 Cánh…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lịch Sử 9

  Đặc Tả Ma Trận Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lịch Sử 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Lịch Sử 9 Kết Nối Tri Thức…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch Sử

  Đề Luyện Thi Tốt Nghiệp Lịch Sử 2024 Bám Sát Minh…Địa Lí Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa LíĐịa Lí Lớp 12Địa Lí Lớp 11Địa Lí Lớp 10Địa Lí 9Địa Lí 8Địa Lí 7Địa Lí 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Địa Lí 9

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Địa Lí 9 Cánh Diều…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Địa Lí 9

  Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Địa…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Địa Lí 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Địa Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa Lí

  Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Địa 2024 Bám Sát Minh…GDCD Tất CảĐề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023Công Dân Lớp 12Công Dân Lớp 11Công Dân Lớp 10Công Dân Lớp 9Công Dân Lớp 8Công Dân Lớp 7Công Dân Lớp 6GDCD 6 Sách Chân Trời Sáng TạoGDCD 6 Sách Kết Nối Tri ThứcGDCD 6 Sách Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Công Dân Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Môn GDCD 9 Cánh Diều Tham Khảo

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Công Dân Lớp 8

  Đề Cương Ôn Tập HK2 GDCD 8 Cánh Diều Năm Học…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Công Dân Lớp 7

  Đề Cương Ôn Tập HK2 GDCD 7 Cánh Diều Năm Học…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023

  Bộ 10 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 GDCD Phát…Ngữ Văn Tất Cả200 Đề Thi Thử 2024 Môn VănNgữ Văn Lớp 12Ngữ Văn Lớp 11Ngữ Văn Lớp 10Ngữ Văn Lớp 9Ngữ Văn Lớp 8Ngữ Văn Lớp 7Ngữ Văn Lớp 6Ngữ Văn 6 Sách Chân Trời Sáng TạoNgữ Văn 6 Sách Kết Nối Tri ThứcNgữ Văn 6 Sách Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 9

  Đề Thi HSG Ngữ Văn 9 Theo Sách Mới Tham Khảo…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 8

  Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 8 Cả…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 8

  Giáo Án Dạy Thêm Môn Văn 8 Cánh Diều Cả Năm

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 9

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Văn Chuyên Quảng Nam 2024-2025 Có…Tin Tất CảTin Học Lớp 6Tin Học Lớp 7Tin Học Lớp 8Tin Học Lớp 9Tin Học Lớp 10Tin Học Lớp 11Tin Học Lớp 12

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Tin 9 Cánh Diều…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Tuyển Sinh 10 Môn Tin Chuyên Sở GD Quảng Nam…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Thi HSG Tin 11 Sở GD Quảng Nam 2023-2024 Có…Thể Dục Tất CảThể Dục Lớp 10Thể Dục Lớp 11Thể Dục Lớp 12Thể Dục Lớp 6Thể Dục Lớp 7Thể Dục Lớp 8Thể Dục Lớp 9

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Cầu Lông 12 Chân Trời Sáng…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Rổ 12 Chân Trời Sáng…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Chuyền 12 Chân Trời Sáng…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Thể Dục

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Giáo Dục Thể Chất 8 Kết…GDQP Tất CảGD Quốc Phòng Lớp 10GD Quốc Phòng Lớp 11GD Quốc Phòng Lớp 12

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 GDQP 12 Năm 2023-2024 Có…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 10

  Giáo Án Giáo Dục Quốc Phòng 10 Kết Nối Tri Thức…Công Nghệ Tất CảCông Nghệ Lớp 12Công Nghệ Lớp 11Công Nghệ Lớp 10Công Nghệ Lớp 9Công Nghệ Lớp 8Công Nghệ Lớp 7Công Nghệ Lớp 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10 Kết Nối…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Công Nghệ 12 Năm Học…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ Nông…KHTN Tất CảKHTN Lớp 8KHTN Lớp 9KHTN Lớp 7KHTN 7 KNTTKHTN 7 Cánh DiềuKHTN 7 CTSTKHTN Lớp 6KHTN Lớp 6 Kết Nối Tri ThứcKHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng TạoKHTN Lớp 6 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Khoa Học Tự Nhiên 9 Chân Trời…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Phân Phối Chương Trình KHTN 6 7 8 9 Kết Nối…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Bài Dạy Khoa Học Tự Nhiên 9 Kết Nối…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  KHTN Lớp 9

  Kế Hoạch Dạy Học Khoa Học Tự Nhiên 9 Kết Nối…Âm Nhạc Tất CảÂm Nhạc 8Âm Nhạc 11Âm Nhạc 7Âm Nhạc 9

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc Lớp 9 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Âm Nhạc 11

  Đề Thi Giữa HK2 Tiếng Anh 10 I Learn Smart World…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Giáo Án Âm Nhạc 8 Kết Nối Tri Thức Cả Năm…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Bản Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Âm…Mĩ Thuật Tất CảMĩ Thuật 8Mĩ Thuật 7Mĩ Thuật 9Tài Liệu Mĩ Thuật Lớp 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Mĩ Thuật 9

  Phân Phối Chương Trình Mĩ Thuật Lớp 9 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Chân Trời Sáng…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Kết Nối Tri…HĐTN Tất CảHoạt Động Trải Nghiệm 7Hoạt Động Trải Nghiệm 10Hoạt Động Trải Nghiệm 8Hoạt Động Trải Nghiệm 11Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 8

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 11

  Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm 11 Kết Nối Tri Thức…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Giáo Án HĐTN 6 Kết Nối Tri Thức Trọn Bộ Cả…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 7

  Đề Kiểm Tra HK1 Hoạt Động Trải Nghiệm 7 Có Đáp…PowerPoint

  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vượt Chướng Ngại Vật

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay Năm Mới

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay May Mắn

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ô Chữ

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ai Là Triệu Phú Có Hướng DẫnChủ Nhiệm

  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Duy Trì Sĩ Số Học Sinh…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Tạo Hứng Thú Học Tập Cho Học Sinh Qua Việc…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Hình Thành Năng Lực Phẩm Chất…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  Kế Hoạch Xây Dựng Lớp Học An Toàn Và Phòng Chống…Lớp 1 Tất CảTài Liệu Toán Lớp 1Toán 1 Kết Nối Tri ThứcToán 1 Cánh DiềuToán 1 Chân Trời Sáng TạoTài Liệu Tiếng Việt Lớp 1Tài Liệu Âm Nhạc Lớp 1Tài Liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1Tài Liệu Mỹ Thuật Lớp 1Tài Liệu Giáo Dục Thể Chất Lớp 1Tài Liệu Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1Tài Liệu Đạo Đức Lớp 1

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Toán 1 Cánh Diều

  Bộ 5 Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Toán 1…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  SKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Phân…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  Giáo Án Chuẩn Bị Cho Bé Vào Lớp 1

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Toán 1 Kết Nối Tri Thức

  Bài Tập Ôn Hè Tiếng Việt 1 Lên 2 Theo Từng…Lớp 2 Tất CảLớp 2 Chân Trời Sáng TạoLớp 2 Kết Nối Tri ThứcLớp 2 Cánh DiềuTài liệu Toán lớp 2Tài liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Phiếu Bài Tập Toán 2 Học Kỳ 2 Năm 2024

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Đề Kiểm Tra HK1 Toán 2 Năm 2023-2024 Có Đáp Án…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 2 Năm…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Toán 2 Năm 2023-2024…Lớp 3 Tất CảLớp 3 Kết Nối Tri ThứcTiếng Anh 3 KNTTToán 3 KNTTTiếng Việt 3 KNTTCông Nghệ 3 KNTTTin 3 KNTTĐạo Đức 3 KNTTHĐTN 3 KNTTLớp 3 Chân Trời Sáng TạoCông Nghệ 3 CTSTTin 3 CTSTToán 3 CTSTTiếng Việt 3 CTSTHĐTN 3 CTSTĐạo Đức 3 CTSTTNXH 3 CTSTLớp 3 Cánh DiềuTin 3 Cánh DiềuToán 3 Cánh DiềuTiếng Việt 3 Cánh DiềuTNXH 3 Cánh DiềuHĐTN 3 Cánh DiềuĐạo Đức 3 Cánh DiềuCông Nghệ 3 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  10 Đề Ôn Tập Cuối Học Kỳ 2 Toán 3 Năm…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Tiếng Việt 3…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Toán 3 Kết…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Giáo Án Toán 3 Kết Nối Tri Thức 2 Buổi Học…Lớp 4 Tất CảTiếng Anh 4Tin Học 4Toán 4Tiếng Việt 4Âm Nhạc 4Công Nghệ 4Đạo Đức 4Giáo Dục Thể Chất 4Hoạt Động Trải Nghiệm 4Khoa Học 4Mĩ Thuật 4Lịch Sử Và Địa Lí 4

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 4 Cánh Diều 2023-2024…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Tiếng Việt 4 Cánh Diều…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Thi Học Kỳ 1 Khoa Học 4 Năm 2023-2024 Có…

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tin 4 Năm 2023-2024 Có…Lớp 5 Tất CảÂm Nhạc 5Mĩ Thuật 5Hoạt Động Trải Nghiệm 5Khoa Học 5Lịch Sử Và Địa Lí 5Toán 5Tiếng Việt 5Tiếng Anh 5Đạo Đức 5Công Nghệ 5Tin Học 5Giáo Dục Thể Chất 5

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Môn Tin Lớp 5 Cánh Diều 2024-2025

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc 5 Cánh Diều 2024-2025

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Phân Phối Chương Trình Mĩ Thuật Lớp 5 Cánh Diều

  Trắc nghiệm hóa 8 học kì 2 violet năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 5 Cánh DiềuTrắc Nghiệm Online

  Tất CảTrắc Nghiệm Online Địa LíTrắc Nghiệm Online Địa Lí Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Địa Lí 12Trắc Nghiệm Online Môn HóaTrắc Nghiệm Online Môn Hóa Ôn Thi TNTHPTTrắc Nghiệm Online Hóa 12Trắc Nghiệm Online Môn SinhTrắc Nghiệm Online Môn Sinh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng AnhTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh 12Trắc Nghiệm Online KHTNTrắc Nghiệm Online KHTN 7Trắc Nghiệm Online GDCDTrắc Nghiệm Online GDCD Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online GDCD 12Trắc Nghiệm Online Lịch SửTrắc Nghiệm Online Lịch Sử 12Trắc Nghiệm Online Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Lịch SửTrắc Nghiệm Online Vật LýVật Lí 12Trắc nghiệm Vật Lý Thi THPT Quốc GiaTrắc Nghiệm ToánTrắc Nghiệm Online Toán 10Trắc Nghiệm Toán Luyện Thi Quốc GiaLớp 12Lớp 11Trắc Nghiệm HóaLuyện Thi Quốc Gia