Two Face là gì

Ý nghĩa của từ two-faced là gì:
two-faced nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ two-faced Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa two-faced mình