Unit 15 lớp 4 Lesson 3

Unit 15 : Whens Childrens Day?

Lesson 3

Objectives:

1.Knowledge:

-Ps will be able to ask and answer about what Ps do at a festival, when a festival is, practise saying the sounds of the letters cl and fl in the words and in the sentences

2.Skills:

Practice speaking, listening skills, do exercises in the book

3.Language

Sentence Partners:

Vocabulary:

Bài 1. Listen and repeat.(Nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/11/40-track-40.mp3

cl clothes She wears new clothes at Tet.

Dịch : Cô ấy mặc quần áo mới vào ngày Tết.

close Close the door, please.

Dịch : Vui lòng đóng cửa lại.

fl flowers My mother buys lots of flowers for Tet.

Dịch : Mẹ tôi mua nhiều hoa cho ngày Tết.

floor I clean the floor in the afternoon.

Dịch : Tôi lau sạch sàn nhà vào buổi chiều.

Bài 2. Listen and write and say aloud.(Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn).

1.flowers 2. close 3. clothes 4. floor

Bài nghe:

We give our teachers lots of flowers on Teachers Day.

Close the door, please.

The clothes are beautiful.

Shes cleaning the floor now.

Bài 3. Lets chant.( Chúng ta cùng hát ca).

Click tại đây để nghe:

https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/11/41-track-41.mp3

What do you do at Tet?

Dịch : Bạn làm gì vào ngày Tết?

We buy flowers

And decorate the house.

We clean the floor

And we wear new clothes.

Dịch :

Chúng ta mua nhiều hoa

Và trang hoàng ngôi nhà.

Chúng to lau sạch sàn nhà

Và chúng ta mặc quần áo mới.

We go out

And run along the Street.

We see our family

And all our friends.

Dịch :

Chúng ta đi ra ngoài

Và chạy theo con đường.

Chúng to nhìn thây gia đĩnh của chúng ta

Và tất cả bạn bè chúng ta

Bài 4. Read and answer.(Đọc và trả lời).

Xin chào. Tôi là Mai. Tết sắp đến rồi. Tôi có nhiều niềm vui với gia đình mình. Trước Tết, chúng tôi đi chợ và mua nhiều hoa. Chúng tôi trang hoàng ngôi nhà của mình và gói bánh chưng. Chúng tôi có một bữa tiệc lớn và xem bắn pháo hoa. Trong Tết, chúng tôi thăm ông bà chúng tôi, giáo viên và bạn bè. Chúng tôi yêu Tết rất nhiều.

1.Its Te!soon.

2.Mais family go to the market and buy many flowers.

3.They decorate their house and make banh chuna.

4.They watch the firework displays.

5.They visit their grandparents, teachers and friends.

Bài 5. Write about you.(Viết về em).

Before Tet, I decorete my house and make banh tet. I go to the flower market and see many flowers. I watch the firework displays.

During Tet, I eat nice food. I wear new clothes. I get lucky money from my parents. I visit my grandparents, teachers and friends.

Dịch :

Trước Tết, tôi trang hoàng ngôi nhà của mình và gói bánh tét. Tôi đi chợ hoa và thấy nhiều hoa. Tôi xem bắn pháo hoa.

Trong Tết tôi ăn thức ăn ngon. Tôi mặc quần áo mới. Tôi nhận tiền lì xì từ ba mẹ tôi. Tôi thăm ông bà tôi, giáo viên và bạn bè.

Bài 6. Project.(Dự án).

Làm một thiệp chúc Tết. Sau đó viết câu chúc đến bạn em.

To: Phuong Trinh

Wishes: Happy New Year to you and your family! Have fun at Tet!

From: Minh Khang