Cách đổi 0 15 km bằng bao nhiêu mét?

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Cách đổi 0 15 km bằng bao nhiêu mét?

0 , 15 km = 150  m 

vì ta có 0 km , 1 ha , 5 dam và 0 m

mên ta có 150 m

15 km vuông bằng bao nhiêu mét?

Bảng Kilômet vuông sang Mét vuông.

0 15 km vuông bằng bao nhiêu hả?

Bảng Kilômet vuông sang Hecta.

1 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông lớp 4?

Trong hệ thống đo lường quốc tế, 1 ki lô mét vuông sẽ bằng một triệu mét vuông. Hay 1 km2 = 1.000.000 m2.

2 ki lô mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông?

Bảng Kilômet vuông sang Mét vuông.