Cái tôi cá nhân trong tiếng anh là gì năm 2024

Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.

Incarnation allows players to individualize their game characters.

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Cái tôi hay bản ngã có thể chỉ tới một trong các khái niệm sau.

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Trong triết học, cái tôi nó được hiểu là một ý thức hệ về cá nhân, trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
  • Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
  • Trong triết lý Phật giáo, "cái tôi", thường gọi là "ngã", là "cái tôi" được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật, đặc biệt là truyền thống nguyên thủy (Nam Tông, Tiểu thừa), không công nhận sự hiện diện "sự có mặt" của một "ngã" như tâm lý học. Cái mà người ta hiểu lầm là cái tôi thì nó được cấu thành từ Sắc (phần thân thể) và Danh (phần tâm thức) biến đổi không ngừng trong từng sát na (đơn vị nhỏ nhất của thời gian). Danh gồm những tiến trình tâm, một tiến trình có tâm vương (là tâm chủ) và các trạng thái tâm thuộc tâm vương, gọi là các tâm sở. Danh gồm 4 phần Thọ (cảm giác), Tưởng (tư tưởng, hồi tưởng), Hành (các hoạt động tâm có tác ý), Thức (đồng sanh và đồng diệt với Thọ Tưởng Hành). Hành có 50 tâm sở (trạng thái liên kết với Tâm Vương, hay Tâm Chủ, hay gọi tắt là Tâm, hoặc là Thức). Theo như Phật Thích Ca thuyết (trong Kinh Vô Ngã Tướng) thì Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là vô thường; cái gì vô thường thì mang bản tính hoại diệt nên khổ; cái gì là khổ, sinh lên tùy nhân duyên thì là vô ngã (không có cái tôi, không có cốt lõi vững bền).

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Vô ngã

Einstein từng có câu nói về cái tôi: - Ego=1/Knowledge. (Cái tôi tỉ lệ nghịch với kiến thức.) - More the knowledge lesser the ego, lesser the knowledge more the ego. (Càng nhiều kiến thức thì cái tôi càng nhỏ, càng ít kiến thức cái tôi càng to.)

Đây là cái tôi thích.

This is my favorite.

Cái tôi đầy mặc cảm thực chất lại dẫn tôi đến với con đường của sự khai sáng.

The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.

Cái tôi của chính ổng!

his own ego.

Cái tôi muốn, tôi lấy được rồi.

What I've wanted, I've simply taken.

Thấy cái tôi thấy không?

You seeing what I'm seeing?

Chúng tôi vứt béng kịch bản kiểm duyệt và quay cái tôi viết sáng nay.

We threw out the censor-approved script and shot one I wrote this morning.

Đây là cái tôi nợ cô hả?

This is the favor?

Anh và tôi đều biết anh sẽ cho tôi cái tôi muốn mà. không bao giờ.

You and I both know you're gonna give me what I want.

Đây là quan điểm mà tôi ghi khắc vào tâm trí con cái tôi.

This is the attitude I inculcate in my children.

Nên nhớ, không có cái tôi trong Đội Cảnh Sát Chống Khủng Bố.

Remember there is no " I " in Team America.

Đây là phấn hoa gắn trong 1 áo cotton, tương tự cái tôi đang mặc.

This is some pollen embedded in a cotton shirt, similar to the one that I'm wearing now.

Phương pháp tôi dùng mang hơi hướng cái tôi nhiều hơn.

My approach was very egotistic.

Và khi tôi dùng thử, tôi biết đó chính là cái tôi đang tìm.

And when I tried it, I knew I'd found it.

Sự tổn thương đẩy một cái, tôi đẩy lại

Vulnerability pushed, I pushed back.

Tôi phải cởi mở như Stephanie và hy sinh cái tôi của mình.

I had to be vulnerable like Stephanie and sacrifice my ego.

Con cái tôi cũng ở đó.

My children were there.

Tôi vẫn tin rằng cái tôi của mình vẫn luôn luôn như vậy

I still believed my self was all I was.

Tôi phải đi học, phải kiếm việc làm, cho con cái tôi đến chỗ học... "

I have to go to school, get a job, send my kids to lessons... "

Những cái tôi bắt đầu nhiều hơn nữa nguyên thủy.

The ones I started were much more primitive.

Đây là cái tôi muốn nói.

THIS IS WHAT I MEAN.

Đó không phải cái tôi yêu cầu.

That's not what I asked for.

Cái tôi nghĩ, Daph, là tính chất con người bởi bản chất của con người là nhiều vợ

What I think, Daph, is that human beings by their nature are polygamous

Cái tôi muốn... là tất cả các ngươi biến mất.

What I wish for... is all of you gone.

Cái tôi xem lần trước chỉ có 300.

The one I saw last time was only 300.

Ayam Atma Brahma: “Cái tôi là vô hạn”, hay “Cá thể là vô hạn.”

Ayam Atma Brahma: “The self is the infinite”, or “the individual is the infinite.”