Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

TOP 7 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, giúp các em học sinh tham khảo, luyện giải đề để nắm thật chắc cấu trúc đề thi giữa kì 2 năm 2023 - 2024.

Với 7 đề thi giữa kì 2 Toán lớp 3 còn giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng đề thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024 cho học sinh của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

1.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Trường Tiểu học.................

PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Năm học: 2023 - 2024 Môn: Toán - Lớp 3 Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1. (1 điểm) Số bốn mươi nghìn chín trăm bảy mươi năm được viết là: (Bài 5 – SGK Tập 2 – Trang 6) MĐ1

 1. 4 975
 1. 40 975
 1. 49 075
 1. 40 907

Câu 2. (1 điểm) Bán kính của hình tròn là: (Sưu tầm) MĐ1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

 1. MN
 2. ML
 3. JK
 4. OJ

Câu 3. (1 điểm) Số ? (Bài1 – SGK Tập 1 – Trang 13) MĐ1

100 mm = ....... cm

3 l = ..............ml

6kg = ............g

8 cm = .............mm

Câu 4. (1 điểm) Quan sát tia số và làm tròn số 8 900 đến hàng nghìn. Điền số thích hợp vào chỗ trống: (Bài 4 – SGK Tập 1 – Trang 83) MĐ1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

Số 8 900 làm tròn đến hàng nghìn, ta được số……….

Câu 5: (1 điểm) Từ 11 giờ 25 phút đến 11 giờ 35 phút là bao nhiêu phút? (Bài 2 – SGK Tập 2 – Trang 38) MĐ2

 1. 5 phút
 1. 25 phút
 1. 10 phút
 1. 15 phút

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau

Câu 6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. (Bài 5 – SGK Tập 1 - Trang 125 ) MĐ2

302 + 608

.......................

.......................

.......................

.......................

948 - 429

.......................

.......................

.......................

.......................

312 x 3

.......................

.......................

.......................

.......................

487 : 2

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 7. (1 điểm) Tính (Bài 1– SGK Tập 1 - Trang 94) – M1 - 1 điểm

54 : 9 x 0

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

101 x (16 -7)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Câu 8. (2 điểm) Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó. (Bài 4 – SGK Tập 1 - Trang 112) MĐ3

1.2. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3

Phần I: Trắc nghiệm. (5 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào B được

1 điểm

Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào D được

1 điểm

Câu 3. (1 điểm) Làm đúng mỗi phần được

0,25 điểm

100 mm = 10 cm

3 l = 3000 ml

6 kg = 6000g

8 cm = 80mm

Câu 4. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 1 điểm

Số 8 900 làm tròn đến hàng nghìn, ta được số 9 000

Câu 5. Khoanh vào C được 1 điểm

Phần II Tự luận (5 điểm)

Câu 6. (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phần được

Câu 7. (1điểm) Làm đúng mỗi phần được

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Bài giải

Chiều rộng của sân bóng rổ là:

28 – 13 = 15 (m)

Chu vi của sân bóng rổ là:

(28 + 15) x 2 = 86 (m)

Đáp số: 86 m

1.3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3

TT

Chủ đề

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1

Số học

Số tự nhiên. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000, phép nhân, phép chia trong bảng.

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

2,0

1,0

2,0

2,0

3,0

Làm tròn số

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Toán có lời văn

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

2

Đại lượng

Ki-lô-mét, mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét. Thực hành xem đồng hồ.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

3

Hình học

Hình tròn, đường kính, bán kính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0

Tổng số câu

4

1

1

1

1

6

3

Tổng số điểm

4,0

1,0

1,0

2,0

2,0

5,0

5,0

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

2.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

PHÒNG GD&ĐT….. TRƯỜNG TH…….

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GHKII MÔN TOÁN – LỚP 3 Năm học: 2023 – 2024 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

 1. 6375
 2. 6573 C.6753
 3. 6735

Câu 2. Số liền sau số 4560 là:

 1. 4558
 2. 4559
 3. 4561
 4. 4562

Câu 3. Làm tròn số 7841 đến hàng chục ta được:

 1. 7850
 2. 7840
 3. 7700
 4. 7800

Câu 4. Một hình vuông có cạnh là 5cm. Vậy chu vi hình vuông đó là:

 1. 10cm
 2. 15cm
 3. 20cm
 4. 25cm

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

Câu 5: Trong các số 8745; 6057; 7219; 6103, số lớn nhất là

 1. 8745
 2. 6057
 3. 7219
 4. 6103

Câu 6: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 1. 12 giờ
 2. 1 giờ
 3. 2 giờ
 4. 3 giờ

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

Câu 7. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm:

 1. 26cm
 2. 26cm2
 3. 40cm
 4. 40cm2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3 năm 2024

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

 1. 1051 x 6

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

 1. 5620 : 4

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

 1. 6190 – 1405 : 5

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

 1. (1606 + 705) x 3

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

Câu 10. Điền (>, <, =) ?

 1. 200ml + 700ml …. 800ml b, 100cm + 2cm ….. 102cm

Câu 11. Gia đình Hồng nuôi được 600 con gà. Mẹ Hồng mới mua thêm số gà gấp 3 lần số gà gia đình Hồng có. Hỏi hiện tại gia đình Hồng có bao nhiêu con gà?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.2. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3,5 điểm – mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

A

D

D

Phần 2. Tự luận (6,5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (1,0 điểm)

 1. 1051 x 6 = 6306 b, 5620 : 4 = 1405

Câu 9. Tính giá trị biểu thức (1,0 điểm)

 1. 6190 – 1405 : 5 = 6190 - 281

\= 5909

b, (1606 + 705) x 3 = 2311 x 3

\= 6933

Câu 10. Điền (>,<,= ) (1,0 điểm)

 1. 200 ml + 700 ml > 800ml
 1. 100cm + 2cm =102 cm

Câu 11. Bài giải (2,5 điểm)

Số gà GĐ Hồng mua thêm là:

600 × 3 = 1800(con)

Hiện tại GĐ Hồng có số gà là

600 + 1800 = 2400 (con)

Đáp số: 2400 con gà.

Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện (1,0 điểm).

 1. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62

\= (38 + 62) + (42 + 58) + (46 + 54) + 50

\= 100 + 100 + 100 + 50

\= 350

2.3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch KT, KNSố câu, số điểm; TTNLMức 1Mức 2Mức 3TổngTNTLTNTLTNTLTNTL

Số và phép tính:

Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 10000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2 (mỗi câu 1 điểm)

1 điểm

2

3

Câu số

1,2

3,5

8,9

12

4

3

TTNL

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

TDTH,

GQVĐ

Giải bài toán bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2,5

2,5

Câu số

11

TTNL

TDTH,

GQVĐ

Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo thể tích, xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Câu số

6

10

TTNL

TDTH,

GQVĐ,MHH

TDTH,

GQVĐ

Hình học: hình vuông, hình chữ nhật.

Số câu

1

1

2

0

Số điểm

0,5

0,5

1

0

Câu số

4

7

TTNL

TDTH,

GQVĐ MHH

TDTH,

GQVĐ MHH

Tổng

Số câu

4

3

4

1

7

5

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

3.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 3

PHÒNG GD- ĐT …

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II LỚP 3 - NĂM HỌC 2023 – 2024 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM. (3 ĐIỂM)

Câu 1. Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 9 chục và 3 đơn vị viết là:

 1. 5693
 2. 6593
 3. 5639
 4. 5963

Câu 2. Làm tròn số 2853 đến hàng trăm ta được:

 1. 2860
 2. 2900
 3. 2800
 4. 3000

Câu 3. Viết số 14 bằng chữ số La Mã ta được:

 1. XIX
 2. XIIII
 3. XIV
 4. XVIII

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

 1. 2153 + 1934
 2. 1 023 x 4
 3. 7623 - 2468
 4. 8760 : 2

Câu 5. Một cửa hàng bán xăng ngày chủ nhật bán được 1 280l, ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu lít xăng?

 1. 2 560l
 2. 2 460l
 3. 3740l
 4. 3 840l

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Chu vi mảnh đất đó là:

 1. 40 m
 2. 70 m
 3. 75 m2
 4. 300 m2

PHẦN 2. TỰ LUẬN. (7 ĐIỂM)

Câu 7. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm

 1. Số 4 504 đọc là: ...............................................................
 1. Số liền trước của 9949 là: ................................................
 1. Sắp xếp các số VIII, IV, XV, XVIII; XI theo thứ tự giảm dần là:

.........................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

 1. 3 846 + 4 738

.............................

.............................

.............................

.............................

 1. 4 683 - 1 629

.............................

.............................

.............................

.............................

 1. 7 215 × 3

.............................

.............................

.............................

.............................

 1. 8 469 : 9

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 9. (1 điểm) Số?

 1. 1 694 + ..................... = 6 437
 1. 2 154 .....................= 4 308

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức.

8 375 + 4 905 × 6

\= ...............................................

\= ...............................................

(95 589 - 82 557) : 6

\= ...............................................

\= ...............................................

Câu 11. (1 điểm) Một khu đất hình vuông có chu vi 432 m. Tính diện tích khu đất đó.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 12. (1 điểm). Đỉnh Phan - xi - păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 3 143 m so với mực nước biển. Đỉnh Tây Côn Lĩnh thấp hơn đỉnh Phan - xi - păng 716 m. Hỏi cả hai núi Phan - xi - păng và Tây Côn Lĩnh cao bao nhiêu mét?