Giải bài tập toán hình học lớp 9 tập 2 năm 2024

Giải toàn bộ trong sgk toán 9 tập 2. Cẩm nang làm bài tập sgk toán 9 tập 2. Để học tốt toán 9 tập 2. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk toán 9 tập 2 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • Giải bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Giải bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Giải bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Giải bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 • Giải bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Giải bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)
 • Giải bài: Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y= AX2 (A

0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

 • Giải bài 1: Hàm số y=ax^2 ( a ≠ 0)
 • Giải bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Giải bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
 • Giải bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Giải bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
 • Giải bài 6: Hệ thức Vi ét và ứng dụng
 • Giải bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Giải bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài Ôn tập chương 4

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 • Giải Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
 • Giải Bài 2: Sự liên hệ giữa cung và dây
 • Giải Bài 3: Góc nội tiếp
 • Giải Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • Giải Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
 • Giải Bài 6: Cung chứa góc
 • Giải Bài 7: Tứ giác nội tiếp
 • Giải Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • Giải Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
 • Giải Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Bài Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

 • Giải Bài 1: Hình trụ Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
 • Giải Bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Giải Bài 3: Hình cầu Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
 • Bài Ôn tập chương 4

Giải bài tập những môn khác

Giải SGK lớp 9

Soạn văn 9 tập 1

Soạn văn 9 tập 2

Soạn văn 9 tập 1 giản lược

Soạn văn 9 tập 2 giản lược

Giải sgk toán 9 tập 1

Giải sgk toán 9 tập 2

Giải sgk sinh học 9

Giải sgk hoá học 9

Giải sgk vật lí 9

Giải sgk địa lí 9

Giải sgk lịch sử 9

Giải sgk GDCD 9

Giải sgk tiếng Anh 9

Giải mĩ thuật 9 Đan Mạch

Giải sgk lớp 9 VNEN

Soạn văn 9 tập 1 VNEN

Soạn văn 9 tập 2 VNEN

Soạn văn 9 VNEN siêu ngắn

Soạn văn 9 VNEN tập 1 giản lược

Soạn văn 9 VNEN tập 2 giản lược

Giải toán 9 tập 1 VNEN

Giải toán 9 tâp 2 VNEN

Giải khoa học tự nhiên 9

Giải khoa học xã hội 9

Giải GDCD 9 VNEN

Giải công nghệ 9 VNEN

Giải tin học 9 VNEN

Giải sgk tiếng anh 9 - mới

Giải tiếng anh 9 mới - Tập 1

Giải tiếng anh 9 mới - Tập 2

Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm ngữ văn 9

Trắc nghiệm toán 9

Trắc nghiệm sinh học 9

Trắc nghiệm vật lí 9

Trắc nghiệm hóa học 9

Trắc nghiệm lịch sử 9

Trắc nghiệm địa lí 9

Trắc nghiệm tiếng Anh 9

Trắc nghiệm GDCD 9

Trắc nghiệm công nghệ 9

Trắc nghiệm tin học 9

Giáo án lớp 9

Giáo án ngữ văn 9

Giáo án toán 9

Giáo án vật lý 9

Giáo án hóa 9

Giáo án sinh 9

Giáo án tiếng Anh 9

Giáo án địa lý 9

Giáo án GDCD 9

Giáo án công nghệ 9

Giáo án tin học 9

Giáo án âm nhạc 9

Giáo án Mỹ Thuật 9

Giáo án thể dục 9

Giáo án lịch sử 9

Tài liệu lớp 9

Văn mẫu lớp 9 Đề thi lên 10 Toán Đề thi môn Hóa 9 Đề thi môn Địa lớp 9 Đề thi môn vật lí 9 Tập bản đồ địa lí 9 Ôn toán 9 lên 10 Ôn Ngữ văn 9 lên 10 Ôn Tiếng Anh 9 lên 10 Đề thi lên 10 chuyên Toán Chuyên đề ôn tập Hóa 9 Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9 Chuyên đề toán 9 Chuyên đề Địa Lý 9 Phát triển năng lực toán 9 tập 1 Bài tập phát triển năng lực toán 9