Giai toán qua mang lớp 3 vòng 12 năm 2023-2023 năm 2024

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

c/ Thằng Hùng nghĩ, nếu mà trời cứ giá rét như này, thì thật khó để ra ruộng. Nhưng may thay, ngày hôm sau, thời tiết đã trở nên …………..ấm áp……….. hơn nhiều.

Câu 62: Em hãy chọn từ trái nghĩa với “tăng”:

a/ tiến b/ nhẹ c/ giảm

…………………….

Câu 74. A bag of candy weighs 258g. How many grams do 3 bags of such sweets weigh?

Một túi kẹo nặng 258g. Hỏi 3 túi kẹo như thế nặng bao nhiêu gam?

a/ 774g b/ 674g c/ 894g d/ 794g

Hướng dẫn

3 túi kẹo như thế nặng số gam là: 258 × 3 = 774 (g)

Câu 75. Choose the correct answer to fill in the blank: 435g × 2 …… 1kg – 150g

Chọn câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống: 870g …>… 850g

a/ < b/ > c/ = d/ incomparable

………………….

Câu 93:1 bó hoa có 8 bông. Vậy 64 bông hoa thì chia được mấy bó như thế?

a/ 8 bó b/ 7 bó c/ 10 bó d/ 9 bó

Hướng dẫn

64 bông chia được số bó là: 64 : 8 = 8 (bó)

Câu 94: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng

………24….. : 8 = 3

………………….

Để xem tiếp Vioedu lớp 3 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Số gồm 6 nghìn, 5 trăm 9 đơn vị ...........

Câu 2: Có bao nhiêu góc ở hình vẽ bên?

a/ 2 góc b/ 1 góc c/ 3 góc d/ 4 góc

Câu 3: Giá trị của chữ số 4 trong số 9467 là:

a/ 400 b/ 4000 c/ 40 d/ 4

Câu 4:

Có bao nhiêu hình có tất cả các mặt đều là hình vuông?

Trả lời: Có ...hình.

Quảng cáo

Câu 5:

Biểu thức trên có kết quả là: ...

Câu 6: Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

Trả lời: ....góc vuông.

Câu 7: Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu góc?

a/ 3 góc b/ 4 góc c/ 6 góc d/ 5 góc

Câu 8: Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 214 hộp bánh, ngày thứ hai bán được nhiều hơn hai lần ngày thứ nhất là 105 hộp bánh. Sau hai ngày bán hàng siêu thị kiểm tra lại kho hàng thấy còn lại 180 hộp bánh.

Vậy lúc đầu siêu thị có ..... hộp bánh trong kho.

Quảng cáo

Giai toán qua mang lớp 3 vòng 12 năm 2023-2023 năm 2024

-->

Câu 9: Quãng đường từ nhà Tuấn đến trường có tất cả 42 cột điện, hai cột liên tiếp cách nhau 5m. Biết hai đầu đường đều có cột điện, hỏi quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài bao nhiêu mét?

a/ 210m b/ 215m c/ 195m d/ 205m

Câu 10: Tháng nào dưới đây có ít ngày nhất?

a/ Tháng 1 b/ Tháng 3 c/ Tháng 2 d/ Tháng 7

BÀI 2: BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

400 + 600

121

48

24 × 2

999 – 121 × 2

500 × 2

400 × 2

757

200 × 4

484 : 2

Quảng cáo

BẢNG 2

212

411

86

716 – 194

818 – 296

(842 – 206) : 3

18 + 34 × 2

508 – 97

63 : 9

56 : 8

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Kết quả của phép tính : (24 +36) × 6 là: ...

Câu 2: Bạn Hùng đi ngủ lúc 10 giờ tối. Hỏi theo hệ 24 giờ thì bạn Hùng đi ngủ lúc

mấy giờ?

a/ 23 giờ b/ 20 giờ c/ 22 giờ d/ 21 giờ

Câu 3:

Hình vẽ trên có bao nhiêu góc?

a/ 2 góc b/ 3 góc c/ 1 góc d/ 4 góc

Câu 4:

Cho khối hộp chữ nhật như hình vẽ trên. Hỏi tứ giác AMQD là hình gì?

a/ Hình tròn b/ Hình vuông

d/ Hình chữ nhật c/ Hình tam giác

Câu 5: Một cửa hàng có 938m vải. Cửa hàng đã bán được 275m. Số vải còn lại cửa hàng chia làm 3 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần có bao nhiêu mét vải?

a/ 201m b/ 221m c/ 653m d/ 663m

Câu 6:

Tại đỉnh A của hình vẽ trên có bao nhiêu góc?

a/ 4 góc b/ 6 góc c/ 3 góc d/ 5 góc

Câu 7:

Hình vẽ trên có:

a/ 3 hình lập phương và 24 mặt hình vuông

b/ 5 hình lập phương và 30 mặt hình vuông

c/ 5 hình lập phương và 40 mặt hình vuông

d/ 3 hình lập phương và 18 mặt hình vuông Câu 8:

Câu 8

Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống :

a/ > b/ < c/ = d/ Không có dấu nào phù hợp

Câu 9: Cho bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường thẳng, trong đó hai điểm N, P là các điểm ở giữa hai điểm M và Q. N là điểm nằm giữa hai điểm M và P. Biết

PQ = 30cm, NQ = 80cm, MP = 100cm. Tính độ dài đoạn MN.

Trả lời: Độ dài đoạn MN là .... cm.

Câu 10:

Giá trị của là:...

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Số gồm 6 nghìn, 5 trăm 9 đơn vị ...........

Điền 6509

Câu 2: Có bao nhiêu góc ở hình vẽ bên?

a/ 2 góc b/ 1 góc c/ 3 góc d/ 4 góc

Hướng dẫn

Có 2 góc: Góc BAC và góc ACD.

Câu 3: Giá trị của chữ số 4 trong số 9467 là:

a/ 400 b/ 4000 c/ 40 d/ 4

Câu 4:

Có bao nhiêu hình có tất cả các mặt đều là hình vuông?

Trả lời: Có ...hình.

Điền 5

Câu 5:

Biểu thức trên có kết quả là: ... 351 + 268 = 619

Điền 619

Câu 6: Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

Trả lời: ....góc vuông.

Điền 8

Câu 7: Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu góc?

a/ 3 góc b/ 4 góc c/ 6 góc d/ 5 góc

Hướng dẫn

Hình trên có 5 góc là: 1, 2, 3, 4, (1, 2)

Câu 8: Một siêu thị ngày thứ nhất bán được 214 hộp bánh, ngày thứ hai bán được nhiều hơn hai lần ngày thứ nhất là 105 hộp bánh. Sau hai ngày bán hàng siêu thị kiểm tra lại kho hàng thấy còn lại 180 hộp bánh.

Vậy lúc đầu siêu thị có ..... hộp bánh trong kho.

Hướng dẫn

Ngày thứ hai bán được số hộp bánh là: 214 × 2 + 105 = 533 (hộp)

Lúc đầu siêu thị có số hộp bánh là: 214 + 533 + 180 = 927 (hộp)

Điền 927

Câu 9: Quãng đường từ nhà Tuấn đến trường có tất cả 42 cột điện, hai cột liên tiếp cách nhau 5m. Biết hai đầu đường đều có cột điện, hỏi quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài bao nhiêu mét?

a/ 210m b/ 215m c/ 195m d/ 205m

Hướng dẫn

Vì hai đầu đường đều có cột điện nên đây là dạng toán trồng cây hai đầu, giữa 42 cột thì có 42 – 1 = 41 khoảng cách 5m.

Quãng đường từ nhà Tuấn đến trường dài là:

5 × (42 – 1) = 205 (m)

Câu 10: Tháng nào dưới đây có ít ngày nhất?

a/ Tháng 1 b/ Tháng 3 c/ Tháng 2 d/ Tháng 7

BÀI 2: BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

400 + 600 (1)

121 (2)

48 (3)

24 × 2 (3)

999 – 121 × 2 (5)

500 × 2 (1)

400 × 2 (4)

757 (5)

200 × 4 (4)

484 : 2 (2)

BẢNG 2

212 (1)

411 (2)

86 (3)

716 – 194 (4)

818 – 296 (4)

(842 – 206) : 3 (1)

18 + 34 × 2 (3)

508 – 97 (2)

63 : 9 (5)

56 : 8 (5)

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024
 • Giai toán qua mang lớp 3 vòng 12 năm 2023-2023 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Giai toán qua mang lớp 3 vòng 12 năm 2023-2023 năm 2024

Giai toán qua mang lớp 3 vòng 12 năm 2023-2023 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.