Hạn chót đăng ký VCU mùa xuân 2023

Theo truyền thống, chúng tôi chào đón sinh viên từ các trường cao đẳng và đại học khác nhau vào đầu mỗi học kỳ (Mùa thu, mùa xuân và mùa hè). Sinh viên đại học, sau đại học hoặc sinh viên phi truyền thống có thể tham gia theo nhiều cách tại VCU Health. Để đăng ký tình nguyện thành công, bạn phải bắt đầu thực hiện các yêu cầu trước khi học kỳ bắt đầu. Chúng tôi mong đợi một cam kết hàng tuần ít nhất hai giờ liên tục (không bao gồm các kỳ nghỉ và ngày nghỉ chính thức của trường đại học) trong cả học kỳ. Chúng tôi khuyến khích các tình nguyện viên tham gia nhiều học kỳ. Thư giới thiệu sẽ chỉ được cung cấp cho những tình nguyện viên đã phục vụ 40 giờ trở lên (có thể cung cấp hồ sơ về số giờ bất cứ lúc nào)

Học kỳ hè 2023

Trước khi tiếp tục, đảm bảo bạn hiểu

 • Hầu hết các cơ hội tình nguyện đều ở trung tâm thành phố Richmond vào các ngày trong tuần, ban ngày
 • Một danh sách các nhiệm vụ có thể được cập nhật khi các cơ hội được xác nhận và có thể thay đổi bất cứ lúc nào
 • Kiểm tra sức khỏe, đăng ký, kiểm tra lịch sử tội phạm và định hướng đều bắt buộc phải tham gia
 • Bạn phải có Số an sinh xã hội để tình nguyện
 • Bạn phải có ID hợp lệ, do chính phủ cấp, chẳng hạn như Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu
 • Vắc xin COVID là bắt buộc và phải có bằng chứng;
 • Tình nguyện hè sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2023

Các bước để trở thành tình nguyện viên Summer 2023

Bạn đã bao giờ tình nguyện với VCU Health trước đây chưa?
Nếu bạn là tình nguyện viên hiện tại hoặc đã tình nguyện với chúng tôi trong năm qua, hãy xem ở cuối trang

Bạn mới tham gia tình nguyện với VCU Health?
Tất cả các sinh viên quan tâm phải nộp đơn ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ các tài liệu kiểm tra sức khỏe cho Dịch vụ Tình nguyện không muộn hơn 4. 00pm Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023. Bài nộp không đầy đủ hoặc trễ sẽ không được xem xét. không có ngoại lệ

 1. Ứng dụng. Đơn đăng ký phải được hoàn thành và gửi bằng liên kết ở cuối trang này
 2. Khám sức khỏe. Hoàn thành và gửi tất cả các yêu cầu kiểm tra sức khỏe được liệt kê trong Mẫu Kiểm tra Sức khỏe ở cuối trang này
  • Xem kỹ ngày tháng trên biểu mẫu để xác nhận hồ sơ của bạn đang/sẽ được hoàn thành trong khung thời gian chính xác
  • Chúng tôi không có quyền truy cập hồ sơ sức khỏe từ các phòng khám VCU Student Health hoặc VCU Health do các quy định về quyền riêng tư
  • Gửi tất cả tài liệu dưới dạng tệp PDF được quét qua email hoặc fax (ưu tiên tệp PDF gửi qua email). Hình ảnh của các tệp được chụp từ thiết bị di động có thể không được chấp nhận
  • Nếu có tài liệu fax, vui lòng gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể xác nhận xem chúng đã được nhận chưa
  • Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại các bản sao hồ sơ sức khỏe của mình vì VCU Health sẽ không giữ lại các bản sao
 3. Định hướng và Đăng ký. Nếu đơn đăng ký đã điền đầy đủ và tài liệu kiểm tra sức khỏe của bạn được nhận trước thời hạn, bạn sẽ nhận được hướng dẫn để hoàn thành định hướng trực tuyến và đăng ký cuộc hẹn đăng ký. Đăng ký là một cuộc gặp mặt trực tiếp, ngắn, bắt buộc, trong thời gian đó chúng tôi sẽ giúp bạn chọn một cơ hội tình nguyện và lên lịch cho học kỳ; . Cơ hội được lấp đầy trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước

Nếu bạn tin rằng tài liệu của mình đã hoàn tất và bạn không nhận được hướng dẫn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi trước thời hạn để kiểm tra trạng thái của bạn


Sẵn sàng để áp dụng?

Điền vào ứng dụng này;

Tải xuống Phiếu khám sức khỏe;

Nếu bạn đã từng tình nguyện với VCU Health trong quá khứ
Nếu bạn đã tình nguyện kể từ tháng 6 năm 2022, hãy liên hệ với Dịch vụ Tình nguyện để được hướng dẫn. Các tình nguyện viên mùa xuân 2023 sẽ nhận được email từ Dịch vụ tình nguyện

Nếu bạn không tình nguyện trong năm qua, bạn cần đăng ký lại. Xem ở trên cho các ứng dụng và hình thức sức khỏe

Lịch học của VCU 2022-2023 có các ngày và hạn chót cho các học kỳ Mùa thu, Mùa xuân và Mùa hè. Lịch học của Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia là chính xác tại thời điểm đăng, nhưng có thể thay đổi

Mục lục

Lịch học VCU mùa thu 2022

Kiểm tra các ngày quan trọng, thời hạn và lịch nghỉ lễ trên lịch học của VCU cho học kỳ mùa thu năm 2022

 1. Tuần chào mừng bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022
 2. Định hướng VCU cho sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022
 3. Ngày chuyển đến VCU năm 2022 cho học kỳ mùa Thu là từ Thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022 đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022
 4. Ký túc xá 12 tháng Chuyển đến Ackell Residence Center, Broad & Belvidere, Grace & Broad, West Grace North bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Kiểm tra cổng thông tin myVCU
 5. RAM CAMP Ngày chuyển đến cho những người tham dự RAMP CAMP ở Gladding Residence Center là Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022
 6. Ký túc xá 9 tháng Ngày chuyển đến cho Gladding Residence Center, Gladding Residence Center III, Honors, Roads, Brandt, West Grace South, Cary & Belvidere là Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022 (Ngày chuyển đến đầu tiên), thứ Sáu, tháng Tám
 7. Lễ triệu tập tân sinh viên vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022
 8. Các lớp học mùa Thu 2022 của VCU bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Đó là ngày đầu tiên của các lớp học mùa Thu năm 2022 của VCU. Sinh viên cơ sở MCV tuân theo lịch trình của khoa
 9. Thêm/bỏ và đăng ký muộn từ thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2022 đến thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2022
 10. Hội nghị Khoa diễn ra vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 theo lịch học của VCU 2022-2023
 11. Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2022 là hạn chót để hiệu trưởng/văn phòng khoa nộp tất cả các yêu cầu chính thay đổi đã được phê duyệt cho bậc đại học có hiệu lực cho học kỳ mùa thu năm 2022
 12. Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định tổ chức các ngày lễ tôn giáo theo lịch học 2022-2023 của VCU
 13. Kỳ nghỉ Lễ Lao động là Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 theo lịch nghỉ lễ VCU 2022
 14. Báo cáo tiến độ là do cho sinh viên đại học cần hỗ trợ học tập từ Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022 đến Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
 15. Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022 là ngày cuối cùng để các ứng viên cấp bằng mùa thu nộp đơn xin tốt nghiệp cho cấp độ tháng 12
 16. Các lớp Miniterm tháng 9 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022
 17. Ngày cuối cùng để thêm/bỏ Miniterm tháng 9 là Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022
 18. Các lớp Miniterm mùa thu bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022
 19. Ngày cuối cùng để thêm/bỏ Miniterm mùa thu là Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022
 20. Các lớp Miniterm tháng 9 kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2022. Đây là ngày cuối cùng để rút tên khỏi các lớp học Miniterm tháng 9 hoặc chọn tùy chọn Đạt/Không đạt
 21. Ngày đọc là Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022. Không có lớp học nào được tổ chức cho sinh viên trường Monroe Park
 22. Điểm giữa kỳ mùa thu sẽ đến hạn vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022 theo lịch học của VCU
 23. Các lớp Miniterm tháng 10 bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022
 24. Ngày cuối cùng để thêm/bỏ Miniterm tháng 10 là Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022
 25. Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 là ngày cuối cùng để rút khỏi khóa học có điểm “W” cho cả hai cơ sở ngoại trừ các khóa học không được lên lịch cho cả học kỳ
 26. Hạn chót để yêu cầu lựa chọn Đạt/Không đạt cho các khóa học là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022
 27. Đại học Virginia Commonwealth đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 theo lịch nghỉ lễ của VCU
 28. Ngày Cựu chiến binh là Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022. đại học mở. Các lớp học đang trong phiên
 29. Các lớp Miniterm mùa Thu kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022
 30. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022 là ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học Miniterm mùa thu hoặc chọn tùy chọn Đạt/Không đạt
 31. Kỳ nghỉ thu của VCU 2022 là từ Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022. Sinh viên cơ sở Monroe Park và cơ sở MCV tuân theo lịch trình của khoa. Trong kỳ nghỉ Thu, các văn phòng của Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia mở cửa từ ngày 21 tháng 11 và đóng cửa vào ngày 23 tháng 11 lúc 12 giờ tối. m
 32. Các lớp Miniterm tháng 10 kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022. Đã là ngày cuối cùng để rút tên khỏi các lớp học Miniterm tháng 10 hoặc chọn tùy chọn Đạt/Không đạt theo lịch học của VCU
 33. Tháng 12 Lễ khai giảng của Trường và Khoa được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2022
 34. Ngày học cuối cùng của sinh viên cơ sở MCV là Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
 35. Lễ khai giảng toàn trường tháng 12 được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022
 36. Ngày học cuối cùng của sinh viên Cơ sở VCU Monroe Park là Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022
 37. Thời gian thi cuối kỳ cho cơ sở MCV là từ Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022
 38. Kỳ thi cuối kỳ cho khuôn viên VCU Monroe Park từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022 đến Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022
 39. Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022 là hạn cuối cùng để nộp tất cả các tài liệu cho luận án/luận văn cho Khoa Sau đại học, bao gồm biểu mẫu ETD, tải luận án/luận án lên VCU Scholars Compass và Khảo sát về bằng tiến sĩ đã đạt được (đối với Tiến sĩ). D. chỉ sinh viên)
 40. Điểm cuối kỳ sẽ đến hạn vào buổi trưa bằng Dịch vụ điện tử của Khoa vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022
 41. Đại học Virginia Commonwealth đóng cửa từ Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023
 42. Thứ bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022 là ngày chính thức cấp chứng chỉ tháng 12
 43. Các lớp học giao tiếp trong kỳ nghỉ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022. Học kỳ tháng 1 khai giảng theo lịch học của VCU 2022-2023
 44. Thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định thực hiện các ngày lễ tôn giáo – kỳ nghỉ xen kẽ và Học kỳ tháng 1 theo lịch học 2022-2023 của VCU

Lịch học VCU mùa xuân 2023

Kiểm tra các ngày quan trọng, thời hạn và lịch nghỉ lễ trên lịch học của VCU cho học kỳ mùa xuân năm 2023

 1. Đăng ký trước học kỳ mùa xuân 2023 bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022
 2. Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 là ngày cuối cùng để chuyển điểm chưa hoàn thành từ học kỳ mùa xuân hoặc học kỳ mùa hè
 3. Các lớp học xen kẽ nghỉ lễ kết thúc vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023 theo lịch học 2022-2023 của VCU
 4. Học kỳ tháng 1 kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023
 5. Martin Luther King JR. Ngày nghỉ lễ là thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023 theo lịch nghỉ lễ của VCU năm 2023
 6. Các lớp học của VCU Spring 2023 bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023. Sinh viên cơ sở MCV theo lịch của khoa
 7. Mùa xuân 2023 Thêm/bỏ và đăng ký trễ là từ thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023 đến thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023
 8. Thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023 là hạn chót để trưởng khoa/văn phòng khoa nộp tất cả các yêu cầu chính thay đổi đã được phê duyệt cho bậc đại học có hiệu lực cho học kỳ mùa xuân năm 2023
 9. Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2022 là ngày cuối cùng để ứng viên nộp đơn xin tốt nghiệp cho các bằng cấp tháng Năm
 10. Hạn cuối để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định nghỉ lễ tôn giáo là Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2022 theo lịch học 2022-2023 của VCU
 11. Báo cáo tiến độ dành cho sinh viên đại học cần hỗ trợ học tập từ Thứ Ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023 đến Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023
 12. VCU Kỳ nghỉ xuân 2023 từ Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023 đến Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023 cho cả hai cơ sở của VCU
 13. Hạn nộp điểm giữa kỳ vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023
 14. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023 là ngày cuối cùng để rút khỏi khóa học có điểm “W” đối với cả hai cơ sở của VCU ngoại trừ các khóa học không được lên lịch cho cả học kỳ
 15. Hạn chót để yêu cầu lựa chọn Đạt/Không đạt cho các khóa học là Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2023
 16. Ngày học cuối cùng của VCU cơ sở Monroe Park là Thứ Ba, ngày 2 tháng 5 năm 2023
 17. Ngày đọc cho khuôn viên Monroe Park là Thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023
 18. Kỳ thi cuối kỳ dành cho sinh viên cơ sở VCU Monroe Park từ Thứ Năm, ngày 4 tháng 5 năm 2023 đến Thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023
 19. Ngày học cuối cùng của sinh viên cơ sở MCV là Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023
 20. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023 là ngày cuối cùng để chuyển đổi các điểm chưa hoàn thành từ học kỳ mùa thu
 21. Kỳ thi cuối kỳ cho cơ sở MCV là từ Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023 đến Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023
 22. Tháng 5 Lễ khai giảng của Trường và Khoa được tổ chức từ Thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023 đến Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023
 23. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023 là hạn cuối cùng để nộp tất cả các tài liệu cho luận án/luận văn cho Khoa Sau đại học, bao gồm biểu mẫu ETD, tải luận án/luận án lên VCU Scholars Compass và Khảo sát về bằng tiến sĩ đã đạt được (đối với Tiến sĩ). D. chỉ sinh viên)
 24. Lễ khai giảng toàn trường tháng 5 vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023
 25. Điểm cuối kỳ mùa xuân 2023 sẽ đến hạn vào buổi trưa bằng Dịch vụ điện tử của Khoa vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023
 26. Thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 là ngày chính thức cấp chứng chỉ tháng 5

Lịch học VCU hè 2023

Kiểm tra các ngày quan trọng, thời hạn và lịch nghỉ lễ trên lịch học của VCU cho học kỳ Mùa hè năm 2023

 1. Đăng ký trước học kỳ mùa hè bắt đầu vào thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2023
 2. Thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên kéo dài 3 tuần
 3. Thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023 là thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên kéo dài 5 tuần
 4. Thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023 là khóa học kéo dài 8 tuần, các lớp bắt đầu thêm/bỏ và rút thời hạn
 5. Thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2022 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho người hướng dẫn về ý định tổ chức các ngày lễ tôn giáo – khóa học 3 tuần
 6. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định nghỉ lễ tôn giáo – các kỳ học 5 tuần và 8 tuần theo lịch học của VCU 2022-2023
 7. Ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong là Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 theo lịch nghỉ lễ của VCU
 8. Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023 là thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên kéo dài 4 tuần rưỡi
 9. Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023 là thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên kéo dài 6 tuần
 10. Thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến thứ Năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023 là khóa học kéo dài 8 tuần, các lớp học bắt đầu từ 4 giờ chiều. m. hoặc sau đó thêm/bỏ và rút thời hạn
 11. Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định tổ chức các ngày lễ tôn giáo – 4 khóa học 1/2 tuần, 6 tuần và 8 tuần
 12. Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023 đến thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023 là thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên kéo dài 5 tuần
 13. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định nghỉ lễ tôn giáo – khóa học 5 tuần theo lịch học năm 2023 của VCU
 14. Ngày cuối cùng để các ứng viên cấp bằng nộp đơn đăng ký tốt nghiệp cho các cấp tháng 8 là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023
 15. Ngày lễ Độc lập là thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 theo lịch nghỉ lễ của VCU
 16. 4 Thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên 1/2 tuần là từ Thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023 đến Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023
 17. Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 là hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho giáo viên hướng dẫn về ý định nghỉ lễ tôn giáo – 4 buổi 1/2 tuần theo lịch học năm 2023 của VCU
 18. Thời hạn thêm/giảm và rút tiền của phiên 3 tuần là từ Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023
 19. Thứ Tư, ngày 26 tháng 7 năm 2023 là Hạn chót để sinh viên thông báo trước bằng văn bản cho người hướng dẫn về ý định tổ chức các ngày lễ tôn giáo – khóa học 3 tuần
 20. Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023 là hạn cuối cùng để nộp tất cả các tài liệu cho luận án/luận văn cho Khoa Sau đại học, bao gồm biểu mẫu ETD, tải luận án/luận án lên VCU Scholars Compass và Khảo sát về bằng tiến sĩ đã đạt được (đối với Tiến sĩ). D. chỉ sinh viên)
 21. VCU 2023 Các kỳ học mùa hè kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8 năm 2023
 22. Điểm cuối kỳ phải nộp trước trưa thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023 bằng cách sử dụng Dịch vụ điện tử của Khoa
 23. Ngày chính thức xác nhận văn bằng tháng 8 là Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023

Truy cập trang đăng ký của Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia để biết thêm về lịch học, lịch nghỉ lễ, các ngày và thời hạn quan trọng của VCU

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

ReddIt

điện báo

Bài viết trước uNhững ngày quan trọng của Ottawa 2023-2024. Ngày và thời hạn quan trọng

Bài viết tiếp theo Lịch học Yale 2022-2023. Ngày quan trọng

eriq elikplim

https. //www. không đồng nhất. com

Tôi chỉ là một người đam mê internet thích chia sẻ thông tin trực tuyến hữu ích với sinh viên đại học/cao đẳng trên toàn thế giới và điều đó mang lại niềm vui cho trái tim tôi. Liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào cho tôi

Hạn chót nộp đơn cho VCU là gì?

Ứng viên năm thứ nhất nộp tất cả tài liệu trước thời hạn quyết định thông thường là tháng 1. 17 đối với các đợt tuyển sinh vào mùa thu sẽ nhận được quyết định trước ngày 1 tháng 4, nếu không, các quyết định sẽ được gửi liên tục cho đến khi đáp ứng đủ số lượng tuyển sinh. Tìm ngày đăng quyết định nhập học bổ sung trên trang trạng thái ứng dụng.

Thử nghiệm VCU có phải là tùy chọn cho năm 2023 không?

Các ứng viên (bao gồm cả những người đang tìm kiếm học bổng) không cần nộp điểm kiểm tra trừ khi đăng ký vào các chương trình nhập học đảm bảo của Honors College .

Khi nào tôi có thể đăng ký các lớp mùa thu VCU?

Sinh viên không tìm kiếm bằng cấp đủ điều kiện để đăng ký các lớp học trong thời gian đăng ký mở. . Ngày đăng ký mùa thu 2023

Tỷ lệ chấp nhận VCU là gì?

92. 8% (2021)Đại học Khối thịnh vượng chung Virginia / Tỷ lệ chấp nhậnnull