Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

Đây là một phần quan trọng mà bắt buộc bạn phải cấu hình được. Vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên bạn phải deploy được ứng dụng lên các dịch vụ như Testflight, DeployGate, Fabric, Firebase … để tester và khách hàng có thể tải được app về để test.

1. Fabric

Fabric là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện các công việc deploy cũng như các tác vụ admin môi trường phát triển, đến các server production. Nói một cách cụ thể thì Fabric cho phép chúng ta:

 • Chạy một hàm Python bất kỳ từ command line
 • Cho phép ta chạy các lệnh shell thông qua SSH một các dễ dàng và mang hơi hướng của Python (Pythonic) Về cơ bản, mọi người dùng đều sử dụng Fabric như là một công cụ để tự động hoá các công việc hàng ngày.
  Hướng dẫn cho Fabric thì bạn có thể tham khảo tại đây : Deploy iOS Application với Fabric

2. Cài đặt Firebase cho iOS Project

 • Firebase:
  • Là một dịch vụ của Google giúp cho các bạn dev mobile/web từ A-Z trong việc phát triển sản phẩm của mình.
  • Nó cũng thôn tính và lấy về nhiều tools nổi tiếng của nhiều hãng. Trong số đó có Fabric.
  • Tất nhiên, lập trình viên vẫn có cái lợi
   • Thống nhất 1 chỗ 1 nơi cho việc phát triển app của mình hơn
   • Support được tận răng
   • Sử dụng được các dịch vụ cao cấp hơn.
 • Khi bạn tiếng hành đăng ký 1 tài khoản Fabric từ trang chủ : https://www.fabric.io. Thì sẽ thấy như sau:

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Tương lai thì Fabric sẽ về với Google Firebase nên bài hướng này sẽ có nhiều phần qua lại giữa 2 nền tảng Fabric và Firebase
  • Beta by Crashlytics sẽ là App Distribution
 • Firebase sẽ yêu cầu bạn tạo project, nếu bạn đã có sẵn project thì chúng ta có thể bắt đầu luôn.
 • Bạn chọn nền tảng là iOS và bắt đầu project thì sẽ tới phần thêm thông tin cho project của bạn.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Quan tâm chính của chúng ta là iOS Bundle ID.
 • Tiếp theo là Add Firebase to your iOS app. Đơn giản là tải cái file *.plist đó về và nhét vô.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Add Firebase SDK. Thêm vào Podfile
 • Và nhớ câu lệnh huyền thoại để cài đặt thư viện từ CocoaPod

pod install

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Khởi tạo trong code. Mở file AppDelegate và thêm đoạn code đó vào.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Run your app to verify installation. Tới đây thì bạn chỉ cần build app thì Firebase sẽ tự động biết đã được cài đặt thành công cho iOS Project.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Tới đây thì chúng ta đã hoàn thành cài đặt Firebase cho iOS Projec. Qua bước tiếp theo thôi!

3. Cài đặt Firebase Crashlytics

 • Vì đã được tích hợp vào Firebase và nó có một mục riêng là Crashlytics. Nên bạn mở tab đó lên và tiến hành cài đặt như hướng dẫn.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Chú ý việc lựa chọn iOS project của mình đã dùng Fabric trước đó hay chưa. Nếu chưa thì chọn như mình. Và tiếp tục tới trang hướng dẫn.
 • Mở trang này :
 • Làm theo Step by Step
 • Update Podfile của bạn

Uncomment the next line to define a global platform for your project

platform :ios, '9.0'

target 'MyProject' do

Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks

use_frameworks!

Pods for PodTest

pod 'Fabric', '> 1.10.2' pod 'Crashlytics', '> 3.14.0'

(Recommended) Pod for Google Analytics

pod 'Firebase/Analytics' end

 • Update và install pod

pod repo update pod install

 • Thêm build phase
  • Build Phase > Add a new build phase > New Run Script Phase
  • Thêm đoạn code sau:

"${PODS_ROOT}/Fabric/run"

 • * Thêm đường dẫn vào Input File

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Tiến hành build project. Và vào trang Firebase kiểm tra xem bản build của mình đã lên được chưa.

Hướng dẫn cài đặt fabric vào project năm 2024

 • Như đã test thì mình đã thay đổi version và trên trang Firebase đã có 2 version như hình trên.

Tổng kết

 • Giới thiệu về Crashlytics
 • Cài đặt Crashlytics cho project
 • Build và quản lý version trên Firebase

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 phần mới ra là App Distribution. Đây là phần khá hay và cần thiết trong làm việc với CI/CD. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.