Hướng dẫn sử dụng phần mềm gene runner 6.5.48 beta

Gene Runner là ứng dụng chuyên nghiệp dành riêng cho các nhà sinh học, nhà di truyền học hay các sinh viên di truyền học muốn nghiên cứu và phân tích các tập tin chuỗi DNA và RNA, tạo các tập tin chuỗi mới từ các acid Amino hay enzyme metylaza. Điểm trừ duy nhất của Gene Runner là ứng dụng có giao diện chưa thực sự hấp dẫn, tuy nhiên với kho tính năng và chức năng tích hợp thì nhược điểm này hoàn toàn có thể tha thứ được.

Gene Runner xử lý các tập tin có định dạng SEQ, chứa các thông tin về gene và tiến hành phân tích khi nhận lệnh qua nút "ORF" (Mở khung đọc), cho phép bạn đặt kích cỡ tùy chọn cho các chất Nucleotide hoặc acid Amino, hay chọn chế độ xử lý "Translation Table". Sau khi mở ORF, bạn có thể thêm ghi chú cho từng entry, thuận tiện cho việc theo dõi các entry hơn.

StudyX cũng là công cụ học sinh học hiệu quả, cho phép bạn rèn luyện kiến thức của mình qua hệ thống câu hỏi phong phú, vừa học vừa chơi mà vẫn hiệu quả, bên cạnh đó StudyX còn giúp tạo các đề kiểm tra, in ấn tài liệu học tập.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gene runner 6.5.48 beta

Download Gene Runner - Phần mềm Phân tích các chuỗi DNA và RNA

Chức năng "Restriction Analysis" của Gene Runner chỉ kiểm tra một phần của chuỗi DNA, phân tích các loại enzyme hoặc chỉ các enzyme tái nhiễm hoặc không tái nhiễm. Chức năng này còn hỗ trợ tính năng đặt vùng phân tích chuẩn và loại bỏ các phần thừa. Chức năng "Oligo Analysis" cho phép bạn chọn một phần nhỏ gồm 20 - 30 bazo, kiểm tra các thông tin miêu tả và các thuộc tính của phần gene này.

CLC Sequence Viewer cũng là tiện ích hỗ trợ học môn Sinh học với các chức năng phân tích dữ liệu DNA, phân tích chuỗi chính xác, CLC Sequence Viewer phù hợp với cả học sinh sinh viên lẫn những người làm công tác nghiên cứu.