Mindmap làm chủ môn hóa trong 30 ngày năm 2024

Uploaded by

Bảo Đang Ôn Thi

0% found this document useful (0 votes)

70 views

300 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

0% found this document useful (0 votes)

70 views300 pages

Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày Tập 1

Uploaded by

Bảo Đang Ôn Thi

Jump to Page

You are on page 1of 300

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Mindmap làm chủ môn hóa trong 30 ngày năm 2024

Học sinh lớp 10, 11, 12 có học lực từ trung bình – khá trở lên: dùng sách để học và ôn thi Hóa vô cơ Giáo viên và các bạn gia sư trẻ dùng sách làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy môn Hóa.

“Bí kíp học tốt - kỹ thuật giải nhanh”: Với 90 phút ngắn ngủi để giải quyết 50 câu hỏi trắc nghiệm, chinh phục đề thi môn Hóa là cả một “nghệ thuật”! Thấu hiểu điều đó, ngay từ những chương đầu tiên, Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày - Tập 1: Hóa Hữu Cơ trang bị cho người học những kỹ thuật học tốt –kỹ năng giải nhanh từ tư duy cho đến cách bấm máy tính!