Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Lỗ hổng tồn tại trên nền tảng Windows, ảnh hưởng đến Foxit PDF Reader 12.0.2.12465 và Foxit PhantomPDF - 10.1.7.37777 trở về trước.

Cụ thể, ứng dụng PDF Reader và PDF Editor có thể gặp phải lỗi Out-of-Bounds Write và bị crash khi mở một số tệp PDF nhất định có chứa JavaScript và có thể bị tin tặc lợi dụng để thực thi mã tùy ý. Điều này xảy ra do quyền truy cập dữ liệu vượt qua giới hạn vì ứng dụng không xác thực được độ dài của tham số đầu vào khi gọi các hàm API nhất định từ thư viện GDI.

Theo HackSys Inc., lỗ hổng này tồn tại trong việc xử lý các đối tượng Doc, bắt nguồn từ việc thiếu xác thực sự tồn tại của một đối tượng trước khi thực hiện các thao tác. Tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng để thực thi mã tùy ý trong ngữ cảnh của tiến trình hiện tại.

Đây không phải lần đầu các phần mềm của Foxit tồn tại các lỗ hổng.Trước đó, Foxit đã tồn tại các lỗ hổng thực thi mã tùy ý trong các sản phẩm hỗ trợ file PDF và vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến hơn 300.000 người dùng.

Foxit PDF Editor được biết đến là phần mềm xử lý, chỉnh sửa file PDF được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất hiện nay.

Việc sử dụng Foxit PDF Editor sẽ giúp người dùng có thể sửa các lỗi chính tả, thêm ảnh, chỉnh sửa nội dung, thay đổi font chữ, kích thước chữ, màu sắc của chữ, thêm hoặc xóa các đối tượng khác

Trong quá trình sử dụng Foxit PDF Editor, người dùng có thể gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Một trong những vấn đề đó là thiết bị máy tính bị hỏng, người dùng cần hủy active key ở thiết bị cũ để đổi sang một thiết bị mới.

Vậy làm cách nào để có thể hủy kích hoạt phần mềm Foxit PDF Editor, chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Cách 1

– Hủy kích hoạt giấy phép thông qua nút hủy kích hoạt trong Foxit PDF Editor (Đối với Foxit PDF Editor-Windows Phiên bản 7.3 trở lên; Foxit PDF Editor-macOS Phiên bản 3.0 trở lên).

– Kể từ phiên bản 7.3, bạn có thể tự mình hủy kích hoạt giấy phép vĩnh viễn từ lần cài đặt trước đó trong ứng dụng Foxit bằng cách làm theo các bước bên dưới:

1.Mở ứng dụng Foxit đã kích hoạt trên máy tính trước đó.

2. Chuyển đến menu Trợ giúp, nhấp vào nút Hủy kích hoạt.

3. Nhấp chuột vào OK để chấp nhận thay đổi.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Cách 2

Hủy kích hoạt giấy phép trong khi gỡ cài đặt (Đối với Foxit PDF Editor-Windows Phiên bản 12 trở lên).

Kể từ Foxit PDF Editor cho Windows phiên bản 12.0, bạn có thể hủy kích hoạt giấy phép khi gỡ cài đặt ứng dụng Foxit khỏi máy tính trước đó. Vui lòng làm như sau:

Chương trình và Tính năng, nhấp đúp vào ứng dụng Foxit PDF Editor từ danh sách ứng dụng hiển thị ở đó. Cửa sổ nhắc được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới sẽ bật lên:”>1.Truy cập vào máy mà bạn muốn hủy kích hoạt thông tin giấy phép Foxit. Đi tới Bảng điều khiển> Chương trình và Tính năng, nhấp đúp vào ứng dụng Foxit PDF Editor từ danh sách ứng dụng hiển thị ở đó. Cửa sổ nhắc được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới sẽ bật lên.

2. Vui lòng chọn “Xóa” và chọn tùy chọn “Hủy kích hoạt giấy phép vĩnh viễn sau khi gỡ cài đặt” trong cửa sổ bật lên, nhấp vào “OK” và làm theo các bước trên màn hình để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Cách 3

Đối với cách 3, điều này chỉ áp dụng cho Foxit PDF Editor dành cho Windows phiên bản 12 trở lên vì tính năng này hiện không hoạt động với Foxit PDF Editor dành cho macOS.

Liên hệ với nhóm Hỗ trợ của Foxit để yêu cầu hủy kích hoạt (Đối với bất kỳ phiên bản nào của Foxit PDF Editor-Windows và Foxit PDF Editor-macOS).

Nếu bạn gặp khó khăn với việc hủy kích hoạt giấy phép, hãy gửi yêu cầu mua vé đến nhóm Hỗ trợ của Foxit để được hỗ trợ, bao gồm thông tin sau trong vé của bạn:

Experience the power of PDF through a full functioned PDF Reader. Reading and printing PDF couldn’t be easier. Leverage existing forms and workflows with standard PDF (Acroforms) and XFA (XML Form Architecture) form filling.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Read PDF Anywhere

Foxit PDF Reader is available on Windows, macOS, iOS, android and the web, providing a consistent reading experience no matter where you are and what device you’re using.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Collaborate and Share

Integrate with leading cloud storage services and popular enterprise CMS. Collaborate through shared reviews while providing document feedback with a large variety of annotation tools. Add file attachments as comments.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Protect and Sign

Sign documents in your own handwriting or utilize eSignature and verify the status of digital signatures. Be safe from vulnerabilities by utilizing Trust Manager/Safe Mode, ASLR & DEP, Disable JavaScript, and Security Warning Dialogs.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

AI Assistant

Foxit PDF Reader’s integration with ChatGPT empowers users with the following AI-driven features that help increase productivity and streamline document processing across various devices and operating systems.

Phần mềm foxit reader bị lỗi fdcsdk.dll năm 2024

Customize and Deploy

Use Group Policy for menu and configuration settings, the SCUP Catalog to import and deploy updates through Windows Update Services, XML Configuration to customize mass deployments, and the Setup Customization Tool for installer configuration./Safe Mode, ASLR & DEP, Disable JavaScript, and Security Warning Dialogs.

To view important PDF documents, you’ll need a reliable PDF Reader. Foxit’s free PDF Reader is the most powerful in the industry. Our small, feature-rich, and very fast PDF Reader enables you to view, annotate, fill out, or securely sign PDF documents no matter where you are or what device you’re on. No other PDF Reader is as intuitive and quick to use.